Herman Vredendaal

Arnhem In concentratiekampen droegen politieke gevangenen dit merkteken op hun kleding. Nederlandse gevangenen met een rode driehoek waren vooral verzetsmensen. 40801

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 09-02-1907
  • Vinkeveen
  • Aankomst
  • 02-12-1942
  • Dachau
  • Vrijgelaten
  • 30-07-1943
  • Dachau

Aanvullingen

Godfried van Agthoven

op
Blijkens een plaquette in de Sint Pancratius Basiliek te Tubbergen was hij van 1961 - 1972 aldaar pastoor. Echter onder de naam : Hermanus Cornelis Vredendaal. Gegevens over zijn gevangenschap in Dachau stroken niet met de data van het Monument en leiden tot vraagtekens. De aanleiding tot zijn arrestatie blijkt de kennelijk onwelvallige uitspraak: " Let op voor de wolven in schaapskleren...ook nu zijn de wolven onder ons." Bron: www.hpancratius.nl Vredendaal wordt ook genoemd in de biografie van Titus Brandsma door Henk Aukes op pagina 288 uitgave van 1985. Hopende op evt. correctie en reactie: Godfried van Agthoven ( medewerker Titus. Brandsma Museum Bolsward)

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor