Herdenking

Herdenking bij de Dokwerker. Beeld van Mari Andriessen Stichting, 2003 c/o Beeldrecht Amstelveen.Oproep tot herdenking
Zie hier een oproep van het comité om de staking te herdenken:

Herdenk de februaristaking 1941

'Op 25 februari wordt in Amsterdam zoals ieder jaar de februaristaking 1941 herdacht.

De februaristaking is een belangrijk moment in de geschiedenis van ons land. Immers, het was het eerste en grootscheepse protest van de bevolking tegen het antisemitisme en de terreur van de Duitse bezetters.

De staking was een flinke tegenslag voor hen, die dachten ons land met vervolging, intimidatie en geweld te kunnen overheersen en gaf een impuls aan het verzet.
 


­­Personeel van de Nederlandse vliegtuigenfabriek Fokker tijdens de eerste herdenking van deFebruaristaking na de oorlog.De protestdaad van toen wordt jaarlijks herdacht in het besef dat bescherming van vrijheden en rechten geboden blijft. In dit opzicht is het eerste artikel van de Grondwet richtinggevend. Deze luidt: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

Juist nu is het nodig dit in herinnering te roepen, zeker wanneer uitingen van onverdraagzaamheid en van discriminatie tot uiting komen.

Allen, overheden en individuele burgers, dragen een gezamenlijke en een eigen verantwoordelijkheid. Respect, solidariteit en medemenselijkheid zijn waarden die altijd hoog gehouden moeten worden. Aantasting van democratische verworvenheden dient te allen tijde te worden afgewezen.

Het is tegen deze achtergrond dat wij u oproepen om op 25 februari 200X deel te nemen aan het defilé langs de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. De aanvang van het defilé is om 17.00.'

Zie voor actuele informatie de website van de Februaristaking