Gewapend verzet

Gewapend verzet tegen de Duitse bezetter lijkt logisch. Je hebt toch het recht om voor de vrijheid van je land te vechten??!!


('Terroristen' staat er. Zo probeert de bezetter de wraak te verdedigen.)Logisch toch!
Maar zo eenvoudig is het niet. Kijk maar eens goed naar de poster (klik erop voor een vergroting). Want wat op de psoeter staat is een van de gevolgen van gewapend verzet ... Gewapend verzet zorgt ervoor dat onschuldige mensen het slachtoffer worden. En dat is toch niet de bedoeling?!


Eerst geen gewapend verzet
In het begin van de bezetting is er weinig verzet, en al helemaal niet met wapens. De mensen zijn daar nog niet klaar voor. Ze kijken de kat uit de boom. Hoe zullen de Duitsers zich gedragen?

Groeiend verzet
Na een paar jaar ontstaat er wel gewapend verzet. Dan is de Duitse onderdrukking harder geworden. De Jodenvervolging heeft al veel slachtoffers geëist.

Ommekeer
De april/meistaking in 1943 is een ommekeer: de harde Duitse reactie op de staking lokt meer verzet uit.


(In het Verzetsmuseum: een grote wand met foto's van een liquidatie (een doodgeschoten fietser) en de aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam.)Overvallen
Verzetsgroepen overvallen distributiekantoren om aan distributiebonnen voor voedsel (en andere belangrijke producten) te komen. Gemeentehuizen worden overvallen voor persoonsbewijzen. Die zijn nodig voor onderduikers en verzetsmensen.

Vernielen
Om de bezetters dwars te zitten is er ook sabotage. Bruggen, spoorwegen, belangrijke gebouwen (zoals een bevolkingsregister) worden door verzetsmensen opgeblazen of in brand gestoken.

Doodschieten
Soms gaan verzetsmensen zelfs over tot het liquideren (doodschieten) van verraders of belangrijke Duitse militairen.

Duitse wraak
Maar op dit soort geweld volgen vaak harde wraakacties. Daarbij worden onschuldige mensen, die niets met de verzetsactie te maken hebben, vermoord. Dit heet represailles.

Wat moet je doen?
Gewapend verzet zorgt voor veel vragen en meningsverschillen. Moet je geweld gebruiken terwijl je dat juist verafschuwt? Kun je het risico op represailles nemen? Ben je dan schuldig aan de dood van onschuldige mensen?


Gevaren
Verzet plegen is gevaarlijk, maar gewapend verzet is helemaal link. Als de bezetters je te pakken krijgen is de kans dat je het overleeft heel klein.

Veel verzetsmensen worden voor een vuurpeloton gezet en geëxecuteerd, zoals Hannie Schaft (zie: Ik was erbij). Of ze belanden in de gevangenis of concentratiekamp, waar velen overlijden door uitputting.

(De 'Groep van ome Willem', gewapende verzetsgroep uit Vollenhove.)


(Instructies voor het leggen van een bom op spoorrails (=sabotage).)