Anton de Kom-lezing 2015

Donderdag 22 oktober, 19.30 uur
 
De webtekst van de lezing vindt u hier > 

Het complete essay van Hirsch Ballin verschijnt in het voorjaar van 2016 bij Querido in zijn bundel “Tegen de stroom. Over mensen en ideeën die hoop geven in benarde tijden”.

Menselijke waardigheid: cultureel verschillend en toch universeel
 
Toen Anton de Kom opkwam tegen de achterstelling en verdrukking van Surinamers in de toenmalige Nederlandse kolonie, was er in Nederland niet veel begrip, laat staan sympathie. Als balling in Nederland terechtgekomen, toonde hij zich desalniettemin solidair met het Nederlandse verzet tegen de bezetting door nazi-Duitsland. Hij erkende in woord en daad de universele betekenis van de menselijke waardigheid, terwijl hij zich toch zo diep bewust was van het eigene van de Surinaamse samenleving.
 
Met deze geschiedenis voor ogen spreekt Ernst Hirsch Ballin over de erkenning van de waardigheid van ieder mens, wat hem of haar ook eigen moge zijn, waar hij of zij ook vandaan komt. Na de Tweede Wereldoorlog is allengs het besef gegroeid dat dit het fundament  is voor de realisering van de rechten van de mens. Wereldwijde communicatie maakt schendingen daarvan steeds sneller zichtbaar en direct voelbaar, ook doordat mensen zich aan verdrukking ontworstelen en op weg gaan naar veiliger landstreken. Tegelijk klinkt steeds heftiger een nieuw soort “realisme”, dat de rechten van de mens relativeert en ze toeschrijft aan een projectie van westers denken op samenlevingen die daar “niet aan toe zijn”.
 
In zijn lezing verkent Hirsch Ballin de spanningsvelden tussen universele erkenning van rechten van de mens en culturele, economische en religieuze verscheidenheid. Het relativeren van rechten van de mens blijkt een nieuwe manier om de gretigheid naar natuurlijke hulpbronnen en goedkope arbeidskrachten ruimte te geven. Als we echter achterstelling en verdrukking proberen te zien door de ogen van de ander, kunnen we de verschillen in omstandigheden niet negeren, maar blijft onverkort de plicht van kracht aan iedere mens recht te doen. 

Ernst Hirsch Ballin (Amsterdam, 1950) is hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam en Nederlands en Europees constitutioneel recht aan Tilburg University, en was eerder minister van Justitie en minister van minister van Binnenlandse Zaken. Zijn vader was een Duits-Joodse rechtsgeleerde, die vlak voor de oorlog naar Nederland vluchtte en met het verzet samenwerkte, zijn moeder een katholieke Amsterdamse die zijn vader en anderen hielp de bezettingstijd te overleven.  Hirsch Ballin is tevens lid van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid.

Noraly Beyer (Willemstad, 1946) treedt op als co-referent. Noraly Beyer is journaliste. Ze werkte als redactrice en presentatrice voor de Wereldomroep en het NOS Journaal.
Sinds haar afscheid van de omroep in 2009 houdt ze zich vooral bezig met theater als bestuurder, researcher en af en toe als speler. 
 
Cees van der Laan (Bussum, 1961), hoofdredacteur van dagblad Trouw, modereert de Anton de Komlezing. 
 
De Anton de Kom-lezing is een initiatief van Verzetsmuseum Amsterdam en dagblad Trouw en heeft tot doel aandacht te vragen voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie in heden en verleden. Daarnaast beoogt de lezing te zorgen voor meer bewustwording en aandacht voor de geschiedenis van minderheidsgroepen en hun positie binnen de Nederlandse samenleving. 
 
Wanneer
Donderdag 22 oktober 
Aanvang: 19.30 uur
Inloop: 19.00 uur
Entree: 6,00 euro p/p.
 
Reserveren
Sterk aanbevolen via telefoonnummer 020 6202535 of e-mail uw naam, aantal kaarten en telefoonnummer o.v.v. Anton de Kom naar lezingen@verzetsmuseum.org
U krijgt een bevestiging toegestuurd.
 
 
< naar overzicht