Een pakket met inhoud

Bij de post voor het Verzetsmuseum zitten regelmatig verrassingen. Het museum dankt zijn collectie vrijwel geheel aan mensen die na rijp beraad afstand doen van documenten, voorwerpen of foto’s die iets met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben.

In oude kranten
Aan zulke schenkingen gaat meestal enig overleg met het museum vooraf, maar sommige spullen worden onaangekondigd opgestuurd. Begin dit jaar was het weer raak: uit een onopvallend pakket kwam een in oude kranten verpakte bijl tevoorschijn, met daaraan bevestigd een lange ijzeren sleutel (zie foto).

Hongerwinter
In de begeleidende brief geeft Catharina Dijkstra-Waterman (1929) uitleg over deze voorwerpen, die allebei nauw verbonden zijn met de manier waarop het gezin Waterman de hongerwinter, één van de zwartste periodes uit de Amsterdamse geschiedenis, heeft doorstaan. Catharina woont als tiener in de Indische Buurt en brengt daar de illegale kranten De Waarheid en Het Parool rond. Daarbij heeft ze veel profijt van de ijzeren sleutel, een loper die toegang geeft tot de trappenhuizen van portiekwoningen op haar route.

Met de loper op pad
In diezelfde tijd gaat Catharina’s vader op pad met de bijl, waarmee hij houten blokken van de trambaan loswrikt. Thuis stookt hij die op in een van groenteblikken gemaakt noodkacheltje, dat voor de nodige warmte zorgt, maar ook gebruikt wordt om de suikerbieten en bloembollen klaar te maken waarmee het gezin Waterman zich in leven te houdt. Bij deze zoektochten naar brandstof wordt vader Waterman enkele malen betrapt en slaagt hij er met behulp van de loper ternauwernood in om aan zijn achtervolgers te ontsnappen.

Bomen
Later gaat hij met zijn dochter regelmatig naar het toenmalige Zuiderzeepark (nu: Flevopark). Daar hakken ze met de bijl bomen om en worden daarbij een keer door de Grüne Polizei beschoten. Ze weten met boom en al te ontkomen, maar moeten die dan nog wel drie trappen omhoog slepen voordat ze thuis zijn. “Hoe we zoveel krachten konden opbrengen, is mij een raadsel”, schrijft mevrouw Dijkstra-Waterman. “Je verzette bergen in die tijd”.    

Dit museum grijpt je bij de keel! Zoveel goede informatie en echt materiaal wordt hier tentoongesteld! Een aanrader!!

Michele Philips, Aalst (België)

De expositie lijkt niet groot, maar al met al kun je hier toch een paar uur besteden. Er is een overzichtelijke tijdlijn hoe het verzet is ontstaan, wat als een rode draad door het museum loopt

Stephanie K

Heel goed en duidelijk ingericht museum, uitermate geschikt voor de jongeren die m.n.vanuit b.v. geschiedenis, willen zien, ervaren en leren wat het verzet en de oorlog betekend heeft. Leerzaam en waardevol!!

Wilma V

Een museum voor jong en oud en wat mij betreft verplicht voor iedereen. Je wordt door het museum geleid en het bijzondere zijn de verhalen van gewone mensen. Veel geleerd ondanks dat ik het nodige wel wist.

Martijn, Amsterdam

This museum across the street from the zoo and in the area where there was resistance activity is worth a visit. Anyone slightly interested in history will be captivated by the exhibits and personal notes and memorobilia.

Ashverse, South Carolina

All information is in Dutch and English. Good chronological overview of the Dutch resistance during WWII. Chilling statements, informative displays, don't forget to put this museum on your to do list!

NF, Hasselt (België)

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor