Schenken van collectie

Bijna de gehele collectie stamt uit de jaren van de Tweede Wereldoorlog.

Het museum beschikt ook over enig materiaal van daarvoor, bijvoorbeeld over de mobilisatie van het Nederlandse leger, de opkomst van de NSB of over de hulp aan vluchtelingen uit Hitler-Duitsland, maar als we uitgaan van onze kern-collectie over de bezettingsjaren zijn onze oudste voorwerpen die van de eerste dagen van de Duitse inval op 10 mei 1940. Het is bijvoorbeeld een pamflet dat Duitsers uitstrooiden om de Nederlanders mee te delen "Jeder weerstand heeft geen zin meer".  Jeder weerstand = Ieder verzet. De Duitsers hadden het niet helemaal goed vertaald in het Nederlands.

Groei van de collectie
De collectie groeit met ongeveer 100 tot 150 schenkingen per jaar. De helft is papier, de rest bestaat uit foto’s en voorwerpen. Van onderstaande collectie is ongeveer 5% tentoongesteld.

foto's 6.300
voorwerpen 1.100
affiches 550
prenten 300
particuliere archieven 550
themadozen 10 dozen
plakboeken 40 dozen
illegale kranten 60 dozen
diverse kranten (nazi, geallieerd, gelijkgeschakeld) 60 dozen
pamfletten 10 dozen
brochures, boekjes 50 dozen
AV: eigen interviews, producties 150 audiocassettes, 10 minidisc/dvd/miniDV's
   


Schenken
Als u authentiek materiaal over het verzet in Nederland aan het Verzetsmuseum wilt schenken, kunt u het museum benaderen via of telefonisch contact opnemen, telefoon 020 - 6202535.

Achtergrondinformatie
Het museum stelt het op prijs als u het te schenken materiaal voorziet van foto's van de betrokken verzetsmensen uit de oorlogsjaren, biografische gegevens en historische achtergrondinformatie. 

Verzet en dagelijks leven
Naast authentiek materiaal afkomstig van mensen die actief waren in het Nederlandse verzet, heeft het museum ook bijzondere belangstelling voor gebruiksvoorwerpen die te maken hebben met het dagelijks leven in de bezettingstijd.

Depot
Uw collectie wordt in het museum goed bewaard in een geklimatiseerd depot. De bijbehorende gegevens worden vastgelegd voor de toekomst. De collectie kan worden geraadpleegd voor historisch onderzoek en wordt gebruikt voor de inrichting van  exposities.