Colofon

Samenstelling: Verzetsmuseum Amsterdam
Ontwerp website: Casper Glorius
Website realisatie en hosting: Driebit
 
Gebruik
De website van Verzetsmuseum Amsterdam is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de websites op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines.
 
Reproductie van beeld- en tekstmateriaal uit de collectie van Verzetsmuseum Amsterdam in scripties, werkstukken en andere met het onderwijs samenhangende producten voor individueel gebruik is met bronvermelding toegestaan. Voor overig gebruik van beeldmateriaal kunt u contact opnemen: (020) 6202535. Overige overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn zonder toestemming niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.
 
Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Verzetsmuseum Amsterdam content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een pagina of embedded in de player.
 
Beeld- en auteursrecht 
Tenzij anders vermeld zijn alle gebruikte afbeeldingen afkomstig uit de collectie van het Verzetsmuseum Amsterdam of is de copyright niet achterhaald. Voor wat betreft afbeeldingen uit andere collecties heeft het museum geprobeerd alle rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Als u desondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, kunt u altijd contact met ons opnemen.
 
Pers
Persrelaties kunnen voor fotomateriaal contact opnemen met (020) 6202535.
 
Disclaimer
De informatie op de website van Verzetsmuseum Amsterdam wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen of door de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Verzetsmuseum Amsterdam is niet verantwoordelijk voor de websites van anderen die bereikbaar zijn via hyperlinks op onze site.
 
De website van het Verzetsmuseum Amsterdam is mogelijk gemaakt met de steun van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.
 
© Verzetsmuseum Amsterdam