Colofon

Samenstelling: Verzetsmuseum Amsterdam
Ontwerp website: Frederike Boomars
Website realisatie en hosting: Driebit
 
Gebruik
De website van Verzetsmuseum Amsterdam is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de websites op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines.
 
Reproductie van beeld- en tekstmateriaal uit de collectie van Verzetsmuseum Amsterdam in scripties, werkstukken en andere met het onderwijs samenhangende producten voor individueel gebruik is met bronvermelding toegestaan. Voor overig gebruik van beeldmateriaal kunt u contact opnemen: (020) 6202535. Overige overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn zonder toestemming niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.
 
Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Verzetsmuseum Amsterdam content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een pagina of embedded in de player.
 
Beeld- en auteursrecht 
Tenzij anders vermeld zijn alle gebruikte afbeeldingen afkomstig uit de collectie van het Verzetsmuseum Amsterdam of is de copyright niet achterhaald. Voor wat betreft afbeeldingen uit andere collecties heeft het museum geprobeerd alle rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Als u desondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, kunt u altijd contact met ons opnemen.
 
Pers
Persrelaties kunnen voor fotomateriaal contact opnemen met (020) 6202535.
 
Disclaimer
De informatie op de website van Verzetsmuseum Amsterdam wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen of door de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Verzetsmuseum Amsterdam is niet verantwoordelijk voor de websites van anderen die bereikbaar zijn via hyperlinks op onze site.
 
De website van het Verzetsmuseum Amsterdam is mogelijk gemaakt met de steun van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.
 
© Verzetsmuseum Amsterdam

Wij hadden er geen idee van dat er zoveel bewaard is gebleven. Bijzonder indrukwekkend. We hebben hier drie uur doorgebracht, maar zijn gestopt omdat we niets meer op konden nemen. Wij komen zeker terug om de rest te bekijken.

Jaap en Hilda Oskam, Nieuwegein

Dit museum grijpt je bij de keel! Zoveel goede informatie en echt materiaal wordt hier tentoongesteld! Een aanrader!!

Michele Philips, Aalst (België)

Al een paar keer in het Verzetsmuseum geweest, ze hebben regelmatig wisselende activiteiten. De kinderen in de oorlog expositie is heel goed opgezet en erg indrukwekkend. Een aanrader, ook om kinderen wat geschiedenis bij te brengen.

Laura, Hoorn

Heel goed en duidelijk ingericht museum, uitermate geschikt voor de jongeren die m.n.vanuit b.v. geschiedenis, willen zien, ervaren en leren wat het verzet en de oorlog betekend heeft. Leerzaam en waardevol!!

Wilma V

Een museum voor jong en oud en wat mij betreft verplicht voor iedereen. Je wordt door het museum geleid en het bijzondere zijn de verhalen van gewone mensen. Veel geleerd ondanks dat ik het nodige wel wist.

Martijn, Amsterdam

All information is in Dutch and English. Good chronological overview of the Dutch resistance during WWII. Chilling statements, informative displays, don't forget to put this museum on your to do list!

NF, Hasselt (België)

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor