Conferentie

Nieuwe methodiek en samenwerkingsvormen bij Geen nummers maar Namen
Bij het project Geen nummers maar Namen. Nederlandse politieke gevangenen in concentratiekamp Dachau werkten meer dan 16 organisaties samen om ieder vanuit hun eigen expertise en met hun eigen netwerken het project tot een succes te maken. Basis van het project vormden de biografieën van oud-Dachau-gevangenen die een klein aantal leerlingen uit het voortgezet onderwijs onder intensieve begeleiding schreven. Deze biografieën vormden de basis van de tentoonstelling en het gelijknamige boek  Geen  nummers maar Namen. De samenwerking tussen leerlingen en geportretteerden waren ook  het uitgangspunt voor de bijbehorende podiumpresentatie op 4 mei in Theater Bellevue. Door deze unieke samenwerking van professionals en amateurs werd op een nieuwe manier geprobeerd een groot publiek te bereiken.

Op 16 september 2015 werd tijdens een speciaal symposium teruggekeken op het project en werden er lessen getrokken uit de bijzondere samenwerking.
 
Lessons Learned
1. Ja, het kan effectief zijn om een educatief programma te richten op een paar jongeren die je intensief begeleidt, in plaats van op zoveel mogelijk jongeren die je van materiaal voorziet.
 
2. Maak gebruik van de mogelijkheden van het schoolcurriculum; bed je aanbod hier zo mogelijk in in. Denk bijvoorbeeld aan het profielwerkstuk dat leerlingen moeten maken en waar ze punten mee kunnen verdienen.
 
3. Zoek naar een intrinsieke motivatie en maak de match aantrekkelijk. Laat de leerlingen bijvoorbeeld solliciteren om mee te mogen doen met het project. Maak een koppeling tussen de school waarop ze zitten / de plaats waar ze wonen en de persoon waarover ze een biografie schrijven.
 
4. Stel een mensenleven centraal. Regel een persoonlijke ontmoeting tussen de leerlingen en die persoon of haar/zijn nabestaanden/familie. Ga daar als begeleider niet mee naar toe, maar laat het zo veel mogelijk de ervaring van de leerling zelf zijn.
 
5. Zorg voor een persoonlijk contact en voor authentieke ervaringen, bijvoorbeeld door het bezoeken van kampen, deelnemen aan herdenkingen, etc.
 
6. Begeleid intensief. Zit er als leerkracht achteraan en wees beschikbaar voor feedback en als steun in de rug. Een betrokken docent als begeleider en steun van de schooldirectie zijn essentieel voor het welslagen.
 
7. Neem de prestaties van de leerlingen serieus en geef ze eigen verantwoordelijkheid.
 
8. Vraag ze om iets zelf te maken en biedt ze de kans om met professionals te werken. Bijvoorbeeld officiële presentaties van hun biografieën, een hoofdstuk in een echt boek, een rol in een professionele presentatie in een theater en een bijdrage in een echte museale expositie)
 
9. Maak het onderwerp desgewenst breder, bijvoorbeeld door het te actualiseren.
 
Een uitgebreid verslag van het symposium kunt u hier downloaden.
 

Conferentie Geen nummers maar Namen - Lessons Learned

16 september 2015

Sinds 2009 werken Nederlandse jongeren tussen 16 en 19 jaar mee aan Geen nummers maar Namen. Voor hun HAVO/VWO-eindexamen schrijven ze een biografie over een oud-gevangene uit concentratiekamp Dachau. Ze doen archiefonderzoek, reizen naar de plekken waar de oud-gevangene heeft vastgezeten en interviewen de oud-gevangene of hun nabestaanden. In 2015, 70 jaar na de bevrijding van kamp Dachau, vormen deze biografieën de basis voor een tentoonstelling in Verzetsmuseum Amsterdam, die 22 april jl. werd geopend door Koning Willem-Alexander, en voorts een podiumpresentatie door de jongeren op 4 mei in het kader van Theater na de Dam, een publicatie,  én presentaties van jongeren op diverse locaties in Nederland.
 
Het project onderscheidt zich zowel qua methodiek (investeren in enkele jongeren die daarna met professionals werken aan eindresultaten voor een groot publiek), als qua samenwerking (veel participerende organisaties). Tijdens de conferentie worden de resultaten van het project gedeeld. Daarnaast wordt stilgestaan bij de leerpunten van een dergelijke aanpak voor de toekomst.
 
Een inspirerende bijeenkomst voor directeuren en educatief  medewerkers van herinneringscentra en oorlogs- en verzetsmusea, docenten, actieve leden van comités en organisaties met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en mensenrechten. 
 
Toegang is gratis. U kunt zich tot  14 september 2015 opgeven o.v.v. Conferentie GNMN via rsvp@verzetsmuseum.org of 020 - 6202535. 
 
Geen nummers maar Namen is een samenwerkingsproject van onder meer: Verzetsmuseum Amsterdam, diverse Nederlandse scholen (havo/vwo), Trägerkreis Gedächtnisbuch Dachau, Comité International de Dachau, Nederlands Dachau Comité, Vriendenkring van Oud-Dachauers, Vriendenkring Oud-Natzweilers, Amnesty International; COVVS; Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45.
 
Programma 
NB. Voorafgaand aan het programma is iedereen van harte uitgenodigd de tentoonstellingGeen nummers maar Namen – Nederlandse politieke gevangenen in concentratiekamp Dachau te bekijken
 
14.30 - Ontvangst met koffie en thee 
 
15.00 - Welkomstwoord Liesbeth van der Horst, directeur Verzetsmuseum
 
15.05 - Jos Sinnema – Initiator project Geen nummers maar Namen in Nederland 
 
15.15 - Karen Tessel – conservator tentoonstelling  Geen nummers maar Namen 
 
 
Een nieuwe methodiek
 
15.25 - Interviews met: Oud-Dachau-gevangene Willemijn Petroff- van Gurp, haar biografen Jop de Bruin en Jelle Braaksma en begeleider Simon Verhoef Jonas Jeunink en Falk Sinke, biografen van Aster Fissehatsion en hun begeleider Dabrowka Ujec.
 
15.40 - Filmcompilatie podiumpresentatie Geen nummers maar Namen, theater Bellevue 
 
15.50 - Pauze
 
Een nieuwe vorm van samenwerking

16.15 - Interviews met samenwerkingspartners
  • Dik de Boef – COVVS
  • Sonja Holtz - Nederlands Dachau Comité/Comité International de Dachau/Nederlands Dachau Monument 
  • Marjolijn de Loos – Stichting Vrienden van Natzweiler
  • Jaap Mesdag – Stichting Vriendenkring Oud-Dachauers
  • Kirsja Oudshoorn – Amnesty International
          
16.30 - Cristan van Emden - Nationaal Comité 4  en 5 mei (de  belangrijkste subsidiegeverGeen nummers maar Namen) over het subsidiebeleid en Geen nummers maar Namen
 
16.40 - Vragen uit de zaal en discussie o.l.v. dagvoorzitter Aik Meeuse
 
Aansluitend wordt u een hapje en een drankje aangeboden.

Wij hadden er geen idee van dat er zoveel bewaard is gebleven. Bijzonder indrukwekkend. We hebben hier drie uur doorgebracht, maar zijn gestopt omdat we niets meer op konden nemen. Wij komen zeker terug om de rest te bekijken.

Jaap en Hilda Oskam, Nieuwegein

De expositie lijkt niet groot, maar al met al kun je hier toch een paar uur besteden. Er is een overzichtelijke tijdlijn hoe het verzet is ontstaan, wat als een rode draad door het museum loopt

Stephanie K

Heel goed en duidelijk ingericht museum, uitermate geschikt voor de jongeren die m.n.vanuit b.v. geschiedenis, willen zien, ervaren en leren wat het verzet en de oorlog betekend heeft. Leerzaam en waardevol!!

Wilma V

Het junior bezoek begint met de tijdmachine. Daarna leidt het boekje je door het leven van 4 kinderen. Je stapt letterlijk in bijv. een huiskamer en moet daar antwoorden op de vragen vinden. Heel boeiend voor kinderen. Een echte aanrader!

Hoekjes, Rotterdam

Als je aan je kinderen wil uitleggen wat oorlog nou eigenlijk is, als je met je ouders terug wil in een voor hun zo een belangrijke tijd, of je wil gewoon meer weten over de oorlog. Ga dan hier naar toe.

Jc H, Amsterdam

Een museum voor jong en oud en wat mij betreft verplicht voor iedereen. Je wordt door het museum geleid en het bijzondere zijn de verhalen van gewone mensen. Veel geleerd ondanks dat ik het nodige wel wist.

Martijn, Amsterdam

All information is in Dutch and English. Good chronological overview of the Dutch resistance during WWII. Chilling statements, informative displays, don't forget to put this museum on your to do list!

NF, Hasselt (België)
Tripadvisor