hongertransport met De Anjo

 
GEZOCHT: kinderen van het Amsterdamse hongertransport met De Anjo dat op 16 maart 1945 strandde in Enkhuizen. 
 
Wie zijn de kinderen van De Anjo? 
Op 15 maart 1945 vertrekt vanaf de De Ruyterkade in Amsterdam een transport van vier schepen richting Lemmer. Aan boord zijn kinderen die vanwege de Hongerwinter niet thuis kunnen blijven en naar Friesland gaan om aan te sterken. 
Een van deze schepen, de tjalk De Anjo heeft een bijzondere lading: bijna honderd zuigelingen. Het konvooi strandt op 16 maart 1945 in dichte mist in Enkhuizen. Eén kindje is dan al overleden. De Enkhuizer huisarts ziet de erbarmelijke situatie waarin de kinderen zich bevinden. Hij realiseert zich dat het niet bij één dode blijft als de kinderen op het schip moeten overnachten. De stadsomroeper trekt de stad om de bevolking op te roepen om voor één nacht een baby op te vangen. Aan deze oproep wordt massaal gehoor gegeven. De volgende dag besluiten de Enkhuizer pleeggezinnen de kinderen niet verder te laten reizen. De thuishaaldertjes, het West-Friese woord voor pleegkind, blijven bij hun pleeggezinnen tot het einde van de oorlog en soms langer. 

Voorstelling De Thuishaaldertjes
In Enkhuizen is een theatervoorstelling in voorbereiding die dit bijzondere kindertransport als uitgangspunt neemt (zie http://www.thuishaaldertjes.nl/). Het productieteam is nu op zoek naar de echte verhalen achter De Thuishaaldertjes. Wie waren deze kinderen van De Anjo, waar zijn ze gebleven en hoe is het hen vergaan? 
 
Van een aantal kinderen is bekend dat zij in Enkhuizen zijn gebleven en door hun pleegouders zijn geadopteerd. Anderen gingen na de oorlog terug naar hun eigen ouders en hielden contact met het pleeggezin. In veel gevallen zijn de banden volledig verbroken en is het maar de vraag of de kinderen zelf ooit hebben geweten dat ze als baby in Enkhuizen zijn opgevangen. 
 
Bent of kent u iemand die als baby aan boord was van de Anjo? We komen graag met u in contact via