Sporen van oorlog

Fototentoonstelling van Jan Banning. Overlevenden van de Birma- en de Pakanbaroe-spoorweg.
7 december 2007 t/m 2 maart 2008

Boekomslag 'Sporen van oorlog'.Dwangarbeid
Tijdens de Tweede Wereldoorlog liet de Japanse bezetter zowel in het grensgebied van Thailand en Birma als op Sumatra een spoorlijn aanleggen door krijgsgevangenen en geronselde Aziatische burgers, de zogenaamde romusha's. De leef- en werkomstandigheden van deze dwangarbeiders waren erbarmelijk. Velen overleefden de dwangarbeid niet.

Overzichtsfoto tentoonstelling.Portretten in foto’s en tekst van vierentwintig mannen
Meer dan een halve eeuw later ging fotograaf Jan Banning op zoek naar de gevolgen van deze ervaringen voor de overlevenden. Zijn project Sporen van Oorlog bestaat uit portretten in foto’s en tekst van vierentwintig mannen, die als dwangarbeider aan één van deze spoorbanen hebben gewerkt: zestien voormalige krijgsgevangenen – vijftien Nederlanders en één Indonesiër - plus acht Indonesische ex-romusha’s, wonend op Sumatra en Java. Zij zijn gefotografeerd zoals ze destijds werkten: met ontbloot bovenlijf. Het onderwerp heeft een zeer persoonlijke uitgangspunt: Bannings grootvader werkte aan de Birma-, zijn vader aan de Pakanbaroe-spoorweg.

Mohamed Nur geboren in juli 1919 in Menkoput (Oost-Sumatra).

Bekijk de foto in een hogere resolutie.


Dolf Winkler geboren 8 april 1917 te Amsterdam

Bekijk de foto in een hogere resolutie.

Jan Banning
Jan Banning (1954) studeerde geschiedenis in Nijmegen. Hij werkt sinds 1981 als fotograaf. Zijn werk is verschenen in kranten en tijdschriften en te zien geweest op diverse solo- en groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Zijn werk beweegt zich op het grensvlak van journalistieke en beeldende kunst. Jan Banning heeft zich de laatste jaren toegelegd op diverse thema's, o.a. fotoseries van de lange termijngevolgen van oorlog en van de wereld van de bureaucratie. Zijn fotoserie over het dorp Dickson in Malawi was in 2006 goed voor de Zilveren Camera in de categorie series–portretten. Regelmatig verschijnen er reportages van hem in het blad M - bijlage bij het NRC.

Boek
Sporen van oorlog. Overlevenden van de Birma– en de Pakanbaroe-spoorweg is ook verschenen in boekvorm, uitgegeven door IF. Ipso Facto (ISBN– 90-77386-01-7). Het boek is voor € 25,- te koop in het museum en de erkende boekwinkel.

Boek en tentoonstelling kwamen tot stand dankzij bijdragen van de Stichting Fonds Anna Cornelis, de Stichting Het Gebaar, Frans Banning, BGH Accountancy, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers  (SFMO), de Mondriaan Stichting, de NCDO, het Nederlands Literair Productie- en Vertalingen Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Taxus Holding en Management BV (Bosch en Duin).