Docenten

FEEST! is met name bestemd voor groep 7 en 8 van het BO en de eerste klas van het VO. Maar ook met andere leerlingen kan aan het thema worden gewerkt.

Achtergrond
4 en 5 mei zijn belangrijke dagen: Nederland herdenkt de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en viert de bevrijding. De tentoonstelling FEEST! legt dat op een aantrekkelijke manier uit aan de leerlingen. Doordat daarnaast de feesten van tien andere landen aan bod komen, vinden leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond herkenningspunten. Op die manier wordt de interesse gestimuleerd en het belang van dit soort feesten duidelijk. FEEST! draagt bij aan het respect voor 4 en 5 mei en geeft inzicht in het belang van vrijheid, onafhankelijkheid en democratie wereldwijd.  
  
Elf landen

In de tentoonstelling en op de website komen de volgende landen aan bod:
1. Cuba: 26 juli Herdenking aanval Moncada-kazerne, Begin van de Revolutie (1953)
2. Ghana: 6 maart Onafhankelijkheidsdag (1957)
3. Hongarije: 15 maart Onafhankelijkheidsdag (1848/1991)
4. Indonesië: 17 augustus Uitroeping republiek (1945), en de Molukken: 25 april Uitroeping Vrije Republiek der Zuid-Molukken (1950)
5. Marokko: 18 november Onafhankelijkheidsdag (1956)
6. Nederland: 5 mei Bevrijdingsdag (1945)
7. Peru: 28 juli Onafhankelijkheidsdag (1821)
8. Portugal: 25 april Dag van de revolutie (1974)
9. Suriname: 25 november Onafhankelijkheidsdag (1975) en 1 juli Dag der vrijheden (afschaffing slavernij 1863)
10. Turkije: 23 april Nationale onafhankelijkheid/het Kinderfeest (1920)
11. Verenigde Staten: 4 juli Onafhankelijkheidsdag (1776)


ENKELE LESSUGGESTIES

Klassengesprek
Waarom vieren we feesten? Welke (soorten) feesten zijn er? Afhankelijk van de leeftijd kan daar dieper op in worden gegaan. Denk aan het onderscheid tussen persoonlijke/familie feesten en plaatselijke, regionale of nationale feesten. En tussen religieus en niet-religieus. Aspecten zijn: waar, waarom, wanneer, door wie wordt het eest gevierd.
Categorieën: de feesten kunnen gegroepeerd. Tip: u zet van elk 'soort' feest een voorbeeld op het bord en vraag de leerlingen het aan te vullen met soortgelijke feesten. U kunt ook aangeven of het feest (ook) in Nederland wordt gevierd of in een andere land/andere landen.

Voorbeelden van feesten die op het bord kunnen verschijnen:
Huwelijksfeest
Carnaval
Sint Maarten
Hemelvaartdag
Schoolfeest
Koninginnedag
Kerstfeest
Nieuwjaarsfeest
Slaapfeestje
Suikerfeest
Verjaardagsfeest
Moederdag
Poerim
Kwakoe
Gouden bruiloftsfeest
Sinterklaasfeest
Bevrijdingsdag
Examenfeest
Kampioensfeest

Gast in de klas
Misschien zijn er ouders van kinderen die zelf iets kunnen vertellen (en laten zien) over de geschiedenis van hun land en hun feest/herdenking. Wellicht zijn er (oudere) leerlingen op school die er iets over kunnen vertellen. Dit kan uiteraard ook over landen buiten FEEST! gaan.
Laat de leerlingen ter voorbereiding een aantal vragen opstellen voor de gast en een kadootje maken/kopen.

Raden maar
Geef de leerlingen feesten (bijvoorbeeld uit bovenstaande rij) met de opdracht het feest in woorden te omschrijven zonder dat de naam van het feest wordt gebruikt of het meteen duidelijk is. De rest van de klas moet raden om welk feest het gaat.

Dit kan ook door de klas vragen te laten stellen die alleen met 'ja' of 'nee' beantwoord mogen worden. Dan zullen vanzelf een aantal belangrijke aspecten duidelijk worden. Bijvoorbeeld: vieren we het elk jaar, vier je het met je familie, hebben we die dag vrij, heeft het met geloof te maken?

Posters maken
De kop zegt voldoende: door de leerlingen posters te laten maken kunnen ze heel goed laten zien wat ze van een feest vinden, wat belangrijke aspecten zijn, welke sfeer erbij hoort. Het kan een leuke tentoonstelling in de gang opleveren.
Variant: tekeningen.

Werkstukken
Laat leerlingen werkstukken maken in het DC.

Opstel
Een fantasieverhaal over een bestaand of bedacht feest.

Kwis/Quiz
Op onafhankelijkheidsdag in Ghana (zie daar) is er een belangrijke wedstrijd voor de kinderen: een quiz. Wie die wint mag naar de burgemeester, de president of zelfs de koning. U kunt de kinderen een eigen kwis laten maken en doen. Zo kan per land een kwis worden gemaakt of per land een vraag zodat er een FEEST-kwis ontstaat. Erg geschikt om in groepjes vragen en anwtoorden te maken.

ONDER- EN MIDDENBOUW
Een deel van bovenstaande suggesties zijn ook geschikt voor jongere kinderen. Als er posters van de tentoonstelling FEEST! zichtbaar voor alle leerlingen. op school hangen dan is het zinvol om op eenvoudige wijze daar ook met jonge leerlingen iets aan te doen.
Bijvoorbeeld: kringgesprek en verhaaltjes voorlezen, tekening maken, liedjes zingen, feestkleding meenemen, versiering maken et cetera.

Wij hadden er geen idee van dat er zoveel bewaard is gebleven. Bijzonder indrukwekkend. We hebben hier drie uur doorgebracht, maar zijn gestopt omdat we niets meer op konden nemen. Wij komen zeker terug om de rest te bekijken.

Jaap en Hilda Oskam, Nieuwegein

Dit museum grijpt je bij de keel! Zoveel goede informatie en echt materiaal wordt hier tentoongesteld! Een aanrader!!

Michele Philips, Aalst (België)

De expositie lijkt niet groot, maar al met al kun je hier toch een paar uur besteden. Er is een overzichtelijke tijdlijn hoe het verzet is ontstaan, wat als een rode draad door het museum loopt

Stephanie K

Heel goed en duidelijk ingericht museum, uitermate geschikt voor de jongeren die m.n.vanuit b.v. geschiedenis, willen zien, ervaren en leren wat het verzet en de oorlog betekend heeft. Leerzaam en waardevol!!

Wilma V

Een museum voor jong en oud en wat mij betreft verplicht voor iedereen. Je wordt door het museum geleid en het bijzondere zijn de verhalen van gewone mensen. Veel geleerd ondanks dat ik het nodige wel wist.

Martijn, Amsterdam

This museum across the street from the zoo and in the area where there was resistance activity is worth a visit. Anyone slightly interested in history will be captivated by the exhibits and personal notes and memorobilia.

Ashverse, South Carolina

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor