Doden tweede wereldoorlog

Dodenaantal Tweede Wereldoorlog
Het totaal aantal Nederlanders dat in 1940 - 1945 als gevolg van oorlog, bezetting en jodenvervolging het leven verloor ligt tussen de 225.000 en 250.000.

Nederland telde in 1940 - 1945 bijna 9 miljoen inwoners. Het onderstaande overzicht geeft een schatting (het is niet volledig):

Nederlandse militairen en burgers
- 2200 militairen van het Nederlandse leger, gesneuveld in de meidagen van 1940.
- 258 militairen, omgekomen in Duitse krijgsgevangenschap.
- 1500 militairen van de Prinses Irene Brigade en de Binnenlandse Strijdkrachten, gesneuveld in 1944 - 1945.

- 2850 burgers, doodgeschoten als straf of wraak voor verzetsdaden (2000 van deze gefusilleerden waren verzetsmensen, de overigen gijzelaars of niets-vermoedende burgers).

- 375 van de circa 7.500 niet - joodse gevangenen in Duitse gevangenissen en tuchthuizen. De meeste gevangenen waren veroordeeld wegens 'economische delicten', de overigen hoorden tot de categorie 'politieke gevangenen'.

- 7000 van de zeker 15.000 niet - joodse gevangenen in concentratiekampen.

- 104.000 van de in totaal 107.000 uit Nederland gedeporteerde joodse burgers, vermoord in Auschwitz, Sobibor enzovoort.|

- 240 leden van de Sinti en Roma-bevolkingsgroep (zigeuners), vermoord in Auschwitz

- Er zijn geen Nederlandse homoseksuelen vanwege hun homoseksualiteit gedeporteerd en omgekomen/vermoord. Er waren wel strafrechtelijke veroordelingen tot gevangenisstraffen, zoals die ook voor en  na de bezetting bestonden. Zie ook >> 
In Duitsland werden tussen 1933 en 1944 naar schatting tussen de 50.000 en 63.000 homoseksuelen bij recidive naar de concentratiekampen gestuurd. Homoseksuelen die in concentratiekampen gevangen zaten kregen ter herkenning een roze driehoek op hun kleding. In Nederland is het zo ver niet gekomen. 

- 20.500 burgers, omgekomen bij bombardementen en gevechten in de frontgebieden van september 1944 - mei 1945. Het bombardement van de Luftwaffe op Rotterdam, 14 mei 1940, kostte bijna 900 inwoners van die stad het leven. De meeste burgerslachtoffers vielen in de periode van de geallieerde bevrijdingsacties in Nederland, die begon met de Slag om Arnhem, september 1944.

- 22.000 burgers van de steden in West - Nederland, gestorven door honger en kou in de Hongerwinter, 1944 - 1945 (het totaal aantal mensen dat door schaarste en andere slechte omstandigheden van de bezettingstijd is gestorven is veel hoger geweest; veel zieken en ouderen bijvoorbeeld zouden zijn blijven leven als er geen gebrek aan medicijnen was geweest).

- 30.000 Nederlandse dwangarbeiders in Duitsland, omgekomen als gevolg van verzwakking, bombardementen enz.

- 1490 bemanningsleden van de koopvaardij die niet van zee terugkeerden (Nederlandse koopvaardijschepen voeren in dienst van de westelijke geallieerden, en heel wat van die schepen werden tot zinken gebracht).

- 20.000 Nederlanders/Nederlandse staatsburgers in Nederlands - Indië, als gevolg van de Japanse aanval op, en de Japanse bezetting van dat koloniale rijk. Het ging om ongeveer 7000 militairen (meest krijgsgevangenen) en 13.000 in de Japanse kampen geïnterneerde burgers.

- Aan deze lijst kunnen nog worden toegevoegd de 10.000 (en mogelijk nog meer) Nederlanders die sneuvelden aan het Oostfront, als lid van de Waffen - SS en dergelijke.

De bevrijding van Nederland (september 1944 tot mei 1945) kostte 50.000 geallieerde militairen het leven.

Ter vergelijking:
Het totaal aantal doden van de Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945) bedroeg naar schatting 55 miljoen, waarvan de helft burgers. Alleen al in de Sovjet-Unie vielen - volgens ruwe schattingen - 20 Miljoen doden. Dodenaantal Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918): 10 miljoen, merendeels militairen.

Wij hadden er geen idee van dat er zoveel bewaard is gebleven. Bijzonder indrukwekkend. We hebben hier drie uur doorgebracht, maar zijn gestopt omdat we niets meer op konden nemen. Wij komen zeker terug om de rest te bekijken.

Jaap en Hilda Oskam, Nieuwegein

Dit museum grijpt je bij de keel! Zoveel goede informatie en echt materiaal wordt hier tentoongesteld! Een aanrader!!

Michele Philips, Aalst (België)

De expositie lijkt niet groot, maar al met al kun je hier toch een paar uur besteden. Er is een overzichtelijke tijdlijn hoe het verzet is ontstaan, wat als een rode draad door het museum loopt

Stephanie K

Het junior bezoek begint met de tijdmachine. Daarna leidt het boekje je door het leven van 4 kinderen. Je stapt letterlijk in bijv. een huiskamer en moet daar antwoorden op de vragen vinden. Heel boeiend voor kinderen. Een echte aanrader!

Hoekjes, Rotterdam

Een museum voor jong en oud en wat mij betreft verplicht voor iedereen. Je wordt door het museum geleid en het bijzondere zijn de verhalen van gewone mensen. Veel geleerd ondanks dat ik het nodige wel wist.

Martijn, Amsterdam

This museum gave me an insight like I never knew what had happened. It is so much like what happened in Germany and really depicts what the Dutch went through.

Ringdais, Adelaide

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor