Vrouwen- en homo-emancipatie

De komst van 'de pil' en moderne huishoudelijk apparatuur geeft vrouwen in de jaren zestig meer ruimte zich los te maken van hun rol als moeder en huisvrouw.


Dolle Mina
Ze willen niet langer ondergeschikt zijn aan de man en eisen gelijke rechten. Een van de bekendste actiegroepen is Dolle Mina. Met de leus ‘Baas in eigen buik’ eisen de Dolle Mina’s het recht om als vrouw zelf te beslissen over abortus. Hun opvallende ‘akties’ krijgen veel aandacht.


Homobeweging
Eind jaren zeventig groeit de 'homobeweging' die pleit voor de acceptatie van homoseksualiteit. In 1971 wordt de strafbaarheid van homoseksualiteit tussen meerder- en minderjarigen afgeschaft. Maar homoseksualiteit blijft een groot taboe. In 1977 gaan homoseksuelen voor het eerst de straat op om te demonstreren. Vanaf 2001 kunnen ze in Nederland, als eerste land in de wereld, met elkaar trouwen. Maar niet iedereen accepteert homoseksualiteit. Het openlijke optreden van homo’s wekt soms agressie. De homo-emancipatiestrijd wordt voortgezet.

Interview
In de jaren zeventig was Veronica de Vries actief bij Dolle Mina, Booike en Bernadette spreken met haar.

Te kleine plaatjes? Klik op de poster voor een grotere afbeelding.

PSP ontwapenend
De Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) komt in 1971 met een zeer opvallende verkiezingsposter die duidelijk moet maken dat de partij voor ontwapening is. De  poster wordt afgedrukt in Franse, Engelse en Amerikaanse kranten en krijgt internationale bekendheid. Andere groeperingen zoals Dolle Mina maken hun eigen variant.

Dolle Mina onthullend
De actiegroep Dolle Mina, die strijdt voor de emancipatie van de vrouw, maakt een poster met een naakte man als reactie op de verkiezingsposter van de PSP waarop een naakte vrouw is afgebeeld.

Optilon '73
Gelijk loon voor gelijke arbeid
Optilon is een fabriek voor ritssluitingen waar de vrouwelijke werknemers in 1973 staken. Ze eisen hetzelfde loon als hun mannelijke collega’s. De staking krijgt veel aandacht. De poster met de vuist van het Werkende Wijven Plan van Dolle Mina ondersteunt de staking.

Vrouw beslis
Baas in eigen buik

Affiche uitgegeven door de actiegroep Dolle Mina.

Zeg nee tegen CDA en VVD
Abortus vrij

Affiche uitgegeven door de actiegroep Wij Vrouwen Eisen.

Aïsha is cool
Voor de meeste moslims is homoseksualiteit een groot taboe waar niet over wordt gesproken, de poster moet dit bespreekbaar maken.

Poster kopen?
Diverse actuele posters kun je voor weinig geld kopen bij Art. 1. de landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie op alle gronden.
Zie de postershop op hun website.