Liquidaties

Mensen liquideren (doodschieten) is een bijzondere vorm van verzet. Dat is niet iets dat verzetsmensen zomaar eventjes doen. Vooral omdat de Duitsers daarna uit wraak onschuldige mensen vermoorden.


(Originele politiefoto van een liquidatie. Te zien in het Verzetsmuseum.)Verraad
Soms worden verraders geliquideerd. Verraders zijn namelijk heel gevaarlijk. Ze doen zogenaamd hun best voor een verzetsgroep, maar vertellen ondertussen alles door aan de Duitse politie. Dan wordt plotseling de groep gearresteerd.

Oprollen
De Duitse bezetters proberen met behulp van verraders verzetsgroepen 'op te rollen'. Sommige verraders doen het voor het geld. Anderen doen het omdat ze het eens zijn met de Duitsers.

Soms pakken de bezetters mensen op, en dwingen ze daarna om te spioneren. Ze moeten zich aansluiten bij een verzetsgroep en die dan bespioneren. Doen ze dat niet, dan overkomt hun gezin iets...

Risico's
Het verzet schiet soms ook NSB-ers of Nederlandse politiemannen dood, die fanatiek voor de Duitsers werken. Maar Duitsers zelf liquideren, dat doet het verzet niet zo vaak. Het risico van enorme wraakacties is te groot. Bij NSB'ers en verraders is dat risico kleiner. Dus lopen die het gevaar dat het verzet ze uit de weg ruimt. De Duitse represailles worden wel steeds harder.

Onderduikers
Ook zijn er verraders die onderduikers aan de bezetter verkopen (in het begin kreeg je 7,50 gulden voor elke jood. Toen er steeds minder joden waren werd dat veel meer!).

(Verraadbriefje.)


De tekst op het briefje:

'Daar het mij bekend is dat U drie joden
in Uw huis verborgen houdt raadt ik
Uw aan te zorgen dat er voor Woensdag
15 Sept aan de kiosk Coolsingel voor het
postkantoor een envelloppe met f 750
bezorgd is onder letter A.B.C. daarmede
is Uw geheim bij mij veilig. Mocht het
er niet zijn dan voel ik mij verplicht
anderen maatregelen te treffen.'

Welke 'andere maatregelen' zou de schrijver bedoelen?

Wij hadden er geen idee van dat er zoveel bewaard is gebleven. Bijzonder indrukwekkend. We hebben hier drie uur doorgebracht, maar zijn gestopt omdat we niets meer op konden nemen. Wij komen zeker terug om de rest te bekijken.

Jaap en Hilda Oskam, Nieuwegein

Al een paar keer in het Verzetsmuseum geweest, ze hebben regelmatig wisselende activiteiten. De kinderen in de oorlog expositie is heel goed opgezet en erg indrukwekkend. Een aanrader, ook om kinderen wat geschiedenis bij te brengen.

Laura, Hoorn

De expositie lijkt niet groot, maar al met al kun je hier toch een paar uur besteden. Er is een overzichtelijke tijdlijn hoe het verzet is ontstaan, wat als een rode draad door het museum loopt

Stephanie K

This museum gave me an insight like I never knew what had happened. It is so much like what happened in Germany and really depicts what the Dutch went through.

Ringdais, Adelaide

This museum across the street from the zoo and in the area where there was resistance activity is worth a visit. Anyone slightly interested in history will be captivated by the exhibits and personal notes and memorobilia.

Ashverse, South Carolina

All information is in Dutch and English. Good chronological overview of the Dutch resistance during WWII. Chilling statements, informative displays, don't forget to put this museum on your to do list!

NF, Hasselt (België)

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor