Jaarverslag Verzetsmuseum Amsterdam

Download Jaarverslag 2016

2016: een succesvol jaar
Het gaat goed met het Verzetsmuseum. Voor het tweede jaar op rij werd de grens van 100.000 bezoekers overschreden. Het museum behaalde in 2016 nagenoeg 104.000 bezoekers – een groei van 4% ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook het educatieve groepsbezoek was met 22.000 scholieren hoger dan ooit. 

Er werd een aantal belangrijke stappen gezet om het gebouw en de organisatie aan de toegenomen bezoekersstromen aan te passen. Het museum kreeg voor de periode 2017-2020 een hoger subsidiebedrag toegekend van de gemeente Amsterdam waardoor het reguliere personeel kan uitbreiden. Dankzij de hogere bezoekersinkomsten werden de meest urgente personele knelpunten in 2016 al opgelost, onder meer door de aanstelling van een tweede reguliere medewerker bij de technische dienst.

De entreehal werd in 2016 verbouwd en heringericht om de capaciteit van de bezoekersvoorzieningen te verruimen. Het museum bleef tijdens de verbouwing geopend en exposeerde in 2016 drie vernieuwende tijdelijke tentoonstellingen, met zeer afwisselende thema’s, die allen aansloten op de actualiteit.

Koloniale oorlog 1945-1949. Gewenst en ongewenst beeld liet zien hoe er door censuur tot op de dag van vandaag geen helder beeld bestaat van de bloedige oorlog die schuilging achter de ‘politionele acties’. World War Two Today. Fotografie van Roger Cremers toonde de vele nieuwe manieren waarop de Tweede Wereldoorlog tegenwoordig overal in Europa wordt herdacht en beleefd. Eten in oorlogstijd toont – met een knipoog naar de hedendaagse kooktrends – dat het met de voeding tijdens de oorlog veel minder slecht was gesteld dan wordt gedacht, en dat wat nu wordt bepleit destijds in praktijk werd gebracht: Nederland werd zelfvoorzienend en plantaardige producten kwamen centraal te staan in het dagelijkse menu.
Bij alle drie de tentoonstellingen verscheen een bijbehorende publicatie.

Verzetsmuseum Junior werd ook in 2016 weer goed bezocht door Nederlandse gezinnen in de weekenden en schoolvakanties. ‘Junior’ kreeg al eerder museumprijzen en werd in 2016 genomineerd voor de Children in Museums Award. Het museum werd, mede vanwege de hoge kwaliteit van Verzetsmuseum Junior, ook genomineerd voor de BankGiro Loterij Museumprijs. In het voorjaar werd fanatiek campagne gevoerd om hiervoor publieksstemmen te werven, wat resulteerde in een eervolle tweede plek.

Ook bij buitenlandse toeristen bleef het Verzetsmuseum onverminderd populair. Het aandeel buitenlanders onder de individuele bezoekers schommelt al jaren rond de 70% en lag in 2016 met 73% weer iets hoger dan in de twee voorgaande jaren.