Jaarverslag Verzetsmuseum Amsterdam

Download Jaarverslag 2017

2017 een aangenaam jaar
Voor het Verzetsmuseum was 2017 een aangenaam jaar. Vanaf de oprichting heeft het museum moeten woekeren met geld en was de organisatie kwetsbaar door een tekort aan personeel en te grote afhankelijkheid van gesubsidieerde arbeid en vrijwilligers. Door de ruime publieksinkomsten – dankzij een nieuw recordaantal van bijna 106.000 bezoekers – en een beperkte verhoging van de exploitatiesubsidie, kon in 2017 het reguliere personeel worden uitgebreid tot 9,9 fte. Het museum benutte de versterking van de organisatie om te investeren in structurele verbeteringen op verschillende gebieden.

Het entreegebied was eind 2016 al door een verbouwing geschikt gemaakt voor het toegenomen aantal bezoekers en in een nieuwe huisstijl heringericht. De herinrichting werd begin 2017 afgerond, waarbij ook de voorheen slecht toegankelijke deuren naar de wisselexpositieruimte werden verplaatst. De verbouwing was aanleiding om het bedrijfsnoodplan en andere praktische instructies voor het personeel te herzien. Ook wat betreft de educatie werd in 2017 vooral geïnvesteerd in verbetering van de bestaande educatieve programma’s en leermiddelen en verbetering van de scholing van museumdocenten, die in 2017 weer ruim 22.000 scholieren ontvingen.

Het museum begon met een moderniseringsslag wat betreft het gebruik van sociale media. De nieuwe collectiebeheerder actualiseerde het collectiebeleidsplan. Naast alle organisatorische verbeteringen werd er uiteraard ook gewerkt aan boeiende publiekspresentaties. Er werden weer vele discussiebijeenkomsten georganiseerd en drie wisseltentoonstellingen, met zeer uiteenlopende thema’s gericht op uiteenlopende doelgroepen.

Eten in oorlogstijd voor foodies, De Goelag. Terreur en willekeur in de Sovjet-Unie voor historisch geïnteresseerden, en tenslotte voor een breed publiek: Dansen met de vijand over de levenslustige Joodse danslerares Roosje Glaser, die de oorlog overleefde door letterlijk te dansen met de vijand. Door het toenemende aantal bezoekers dreigt in de toekomst ruimtegebrek voor het museum een knelpunt te worden. De groepsgrootte van de bezoekers in schoolverband moest in de drukke maanden verder worden verkleind. Voor de ambities van het museum biedt het gebouw weinig ruimte. Het museum deed een vergeefse poging om door aankoop van een aangrenzend perceel de mogelijkheid te creëren om in de toekomst een veel grotere afdeling over de Nederlandse koloniën in te richten. Omdat dit op korte termijn niet haalbaar bleek, werd aan het eind van het jaar een plan uitgewerkt om de bijna negentien jaar oude vaste opstelling te vernieuwen. Ook werd er gewerkt aan een ambitieuze programmering voor 2018, dat door het Platform van samenwerkende organisaties op het gebied van de Tweede Wereldoorlog werd uitgeroepen tot het Jaar van Verzet.

Wat een fantastische opzet van het kindergedeelte van het museum. Heel interactief en heel leerzaam. Ook voor de volwassenen. Ik ben blij ben dat ik met mijn zoon van 12 ben gegaan.

Jorg V

De expositie lijkt niet groot, maar al met al kun je hier toch een paar uur besteden. Er is een overzichtelijke tijdlijn hoe het verzet is ontstaan, wat als een rode draad door het museum loopt

Stephanie K

Heel goed en duidelijk ingericht museum, uitermate geschikt voor de jongeren die m.n.vanuit b.v. geschiedenis, willen zien, ervaren en leren wat het verzet en de oorlog betekend heeft. Leerzaam en waardevol!!

Wilma V

Als je aan je kinderen wil uitleggen wat oorlog nou eigenlijk is, als je met je ouders terug wil in een voor hun zo een belangrijke tijd, of je wil gewoon meer weten over de oorlog. Ga dan hier naar toe.

Jc H, Amsterdam

Een museum voor jong en oud en wat mij betreft verplicht voor iedereen. Je wordt door het museum geleid en het bijzondere zijn de verhalen van gewone mensen. Veel geleerd ondanks dat ik het nodige wel wist.

Martijn, Amsterdam

This museum across the street from the zoo and in the area where there was resistance activity is worth a visit. Anyone slightly interested in history will be captivated by the exhibits and personal notes and memorobilia.

Ashverse, South Carolina

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor