Privacy statement Verzetsmuseum Amsterdam

Dit statement geldt voor alle personen met wie Verzetsmuseum Amsterdam in relatie staat.

Ontvangers van nieuwsbrieven en uitnodigingen
Om mensen en media te informeren over de activiteiten van het museum, heeft het museum een adressenbestand. Indien u geen informatie wenst te ontvangen en/of uit het bestand wilt worden verwijderd, kunt u dat met een kort e-mailbericht of per telefoon kenbaar maken, en geven wij op de kortst mogelijk termijn gehoor aan uw verzoek.

Schenkers en bruikleengevers van collectie
Van mensen die objecten of documenten schenken of in bruikleen geven registreren we naam, adres, en eventueel geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Zo kunnen we herleiden van wie we het materiaal hebben ontvangen. De gegevens worden bewaard in het niet openbare deel van onze collectie-database en ons papieren archief. Deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld.

Gegevens met  betrekking tot historische collectie
Verzetsmuseum Amsterdam heeft als statutair doel Het verwerven, beheren, conserveren, presenteren en toegankelijk maken van een collectie authentieke voorwerpen en documenten m.b.t. bezetting en verzet in het Koninkrijk Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Historische objecten en documenten zijn aan het Verzetsmuseum geschonken of in bruikleen afgestaan met het doel ze met de historische relevante informatie museaal te presenteren en beschikbaar te stellen voor historisch onderzoek. Indien personen hiertegen bezwaar hebben vanuit het oogpunt van privacy kunnen ze hun bezwaar kenbaar maken en zal het museum een zorgvuldige afweging maken tussen het historische en persoonlijke belang.

Donateurs
Van mensen die het museum financieel ondersteunen als donateur, wordt naam, adres, en eventueel email-adres en telefoonnummer geregistreerd. Die gegevens gebruiken we om een verzoek tot donatie te sturen of hen te informeren over de activiteiten van het museum. De gegevens worden niet met anderen gedeeld. Nadat een persoon zich heeft teruggetrokken als donateur, of is overleden, worden de gegevens na zeven jaar verwijderd uit het bestand.

Websitebezoekers
Het museum maakt gebruik van cookies en Google Analytics, waarmee wij het surfgedrag en geografische en demografische gegevens van de bezoekers op de website kunnen analyseren. Registratie gebeurt anoniem en heeft uitsluitend tot doel de website en het aanbod voor museumbezoekers te verbeteren. De website wijst op de mogelijkheid de cookies uit te schakelen via www.cookiesuitschakelen.nl. Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

De website maakt gebruik van de websites van YouTube en Vimeo voor het tonen van filmbeelden en via onze website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder Facebook, en Instagram waarmee u informatie op de website met anderen kunt delen. We hebben geen invloed op de gegevens die worden verzameld door de desbetreffende plug-ins.

De website heeft interactieve onderdelen waar de bezoekers verhalen of informatie kunnen toevoegen met het doel ze te openbaren. De persoonlijke informatie van de interactieve modules (telefoonnummer en e-mailadres) wordt niet openbaar gemaakt en niet zonder toestemming met anderen gedeeld. Indien personen vanuit het oogpunt van privacy bezwaar hebben tegen de op de website gepubliceerde informatie kunnen zij dit kenbaar maken en zal het museum een zorgvuldige afweging maken tussen het historische en persoonlijke belang.

Wifi
In het museum is een gratis toegankelijk wifinetwerk. Het is mogelijk dat wij informatie ontvangen waarmee de gebruiker van het wifinetwerk of het apparaat kan worden geïdentificeerd zoals een MAC-adres of een aan het apparaat toegekende naam of toegekend nummer. Deze gegevens worden niet opgeslagen of gedeeld.

Cameratoezicht
Het museum gebruikt binnen en buiten cameratoezicht. Camerabeelden worden niet met derden gedeeld, tenzij politie of andere autoriteiten om de beelden vragen. De opnames  worden maximaal  vijf maanden bewaard, tenzij ze nodig zijn in het kader van een onderzoek van de politie of andere autoriteiten.

Begeleid groepsbezoek
Bij groepsboekingen worden naam en telefoonnummer van begeleiders geregistreerd in een boekingssysteem. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers waarvoor ze relevant zijn en worden niet aan derden verstrekt. De gegevens worden niet langer dan tot zeven jaar na de laatste boeking bewaard.

Verwerking door derde partijen
Een deel van de persoonsgegevens wordt verstrekt aan derden om technische redenen of vanwege een (wettelijke) verplichting. Voorbeelden zijn de gegevens van de (school)boekingen en de gegevens in verband met de ticketverkoop. In dergelijke gevallen worden derde partijen ingeschakeld die voldoen aan de privacyrichtlijnen en daarover worden goede verwerkersafspraken gemaakt. Verzetsmuseum Amsterdam is en blijft, ook dan, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Mensen die het museum benaderen om informatie te vragen of te geven
Het museum archiveert schriftelijke correspondentie en correspondentie per e-mail in een archief. Dit archief is niet toegankelijk voor buitenstaanders, of voor medewerkers waarvoor de gegevens in het archief niet relevant zijn.   

Medewerkers en vrijwilligers
Van medewerkers en vrijwilligers worden naam, contact- en bankgegevens, betalingsgegevens, ID-kaartnummer of paspoortnummer geregistreerd en verslagen van functioneringsgesprekken gearchiveerd.
Voor zover nodig worden deze gegevens verstrekt aan het bedrijf dat onze salarissen verwerkt en andere relevante (overheids-)instanties. Met onze salarisverwerker hebben wij contractueel passende beveiligingsmaatregelen vastgelegd. De persoonsgegevens zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders, of voor medewerkers waarvoor de gegevens niet relevant zijn. Na afloop van het formele of informele dienstverband, worden de gegevens na maximaal tien jaar verwijderd uit het bestand. 

Gegevens uit sollicitatieprocedures
In het kader van sollicitatieprocedures verwerken wij de door de sollicitant aangeboden informatie. Na het einde van de procedure zal het museum de gegevens verwijderen, of toestemming vragen nog in dossier te houden. 

Leveranciers van producten en diensten
Van leveranciers van producten en diensten worden gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de zakelijke overeenkomst, zoals bedrijfsnaam, naam van contactpersonen, functietitel, bankrekeningnummer geregistreerd. Indien wij van een relatie een verzoek krijgen om gegevens te verwijderen, zullen wij daaraan op de kortst mogelijke termijn gehoor geven.

Algemene bepalingen
Alle gegevens die Verzetsmuseum Amsterdam verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt, en niet uitgeleend, verkocht noch op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor u en het museum te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is. Het museum zorgt ervoor dat alle verwerking en opslag van gegevens, en die van uw persoonsgegevens in het bijzonder, in eigen huis en bij derden strikt vertrouwelijk plaatsvindt.

Veilige verwerking
Uw persoonsgegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Recht op inzage en rectificatie
U kunt opvragen welke gegevens het Verzetsmuseum van u bewaart en rectificatie vragen als gegevens niet correct zijn verwerkt.

Recht op verwijdering van gegevens
Als u wilt dat persoonsgegevens worden verwijderd kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Vragen, verzoeken of klachten
Als u vragen, verzoeken of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bericht sturen naar:

Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61
1018 CX Amsterdam

Dit museum grijpt je bij de keel! Zoveel goede informatie en echt materiaal wordt hier tentoongesteld! Een aanrader!!

Michele Philips, Aalst (België)

Heel goed en duidelijk ingericht museum, uitermate geschikt voor de jongeren die m.n.vanuit b.v. geschiedenis, willen zien, ervaren en leren wat het verzet en de oorlog betekend heeft. Leerzaam en waardevol!!

Wilma V

Het junior bezoek begint met de tijdmachine. Daarna leidt het boekje je door het leven van 4 kinderen. Je stapt letterlijk in bijv. een huiskamer en moet daar antwoorden op de vragen vinden. Heel boeiend voor kinderen. Een echte aanrader!

Hoekjes, Rotterdam

Als je aan je kinderen wil uitleggen wat oorlog nou eigenlijk is, als je met je ouders terug wil in een voor hun zo een belangrijke tijd, of je wil gewoon meer weten over de oorlog. Ga dan hier naar toe.

Jc H, Amsterdam

Een museum voor jong en oud en wat mij betreft verplicht voor iedereen. Je wordt door het museum geleid en het bijzondere zijn de verhalen van gewone mensen. Veel geleerd ondanks dat ik het nodige wel wist.

Martijn, Amsterdam

All information is in Dutch and English. Good chronological overview of the Dutch resistance during WWII. Chilling statements, informative displays, don't forget to put this museum on your to do list!

NF, Hasselt (België)

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor