Geefwet: extra belastingaftrek voor giften

VOORBEELD
Een gift van 1.130 euro kost bij een belastingtarief van 52% slechts 396 euro.

De Stichting Verzetsmuseum en de Stichting Vrienden van het Verzetsmuseum zijn een Culturele ANBI. (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

In het kader van de Geefwet (geldig tot en met 2017) wordt voor particulieren het bedrag van de gift aan culturele ANBI’s voor berekening van de giftenaftrek verhoogd met 25%. De belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk hebt geschonken. De extra aftrek geldt voor een totaal aan giften van maximaal € 5.000,- . Afhankelijk van uw inkomen kan uw voordeel oplopen tot 52%.

Bereken uw voordeel met de schenkcalulator.

Voor bedrijven wordt de gift verhoogd met 50%

 

Eenmalige gift

Voor een eenmalige gift is er een aftrekdrempel en aftrekplafond. Zie de website van de belastingdienst.

Maak direct uw eenmalige gift over op rekeningnummer IBAN NL91 RABO 0111 5509 39 ten name van de Stichting Verzetsmuseum Amsterdam onder vermelding van ‘eenmalige algemene gift’. 

 

Periodieke gift

Voor een periodieke gift (minimaal 5 jaar) is er geen aftrekdrempel en -plafond. 
Vanaf 1 januari 2014 worden periodieke giften mogelijk zonder notariële akte, via een eenvoudige schenkingsovereenkomst. Een model hiervoor is downloadbaar vanaf de website van de belastingdienst.

Wilt u het Verzetsmuseum met een jaarlijkse gift ondersteunen, neem dan contact op met de directeur, Liesbeth van der Horst, tel. 020-6202535; 

 

Openbare gegevens ANBI   

Stichting Verzetsmuseum Amsterdam
RSIN: 007600677
Plantage Kerklaan 61
1018 CX Amsterdam

Missie:
Het Verzetsmuseum Amsterdam houdt de herinnering levend aan een periode van dictatuur, oorlog en vervolging in 1940-1945; een recente historische periode die zeer ingrijpende gevolgen heeft gehad. Het museum geeft daardoor inzicht in de waarde van tolerantie, vrijheid en democratie en draagt bij aan bewust burgerschap.

Statutaire doelstellingen:
Het  verwerven, beheren, conserveren,  presenteren en toegankelijk maken van een collectie voorwerpen en documenten over bezetting en verzet in het Nederlandse Koninkrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog; het verschaffen van kennis en inzicht daarin; alsmede in actuele tijdverschijnselen die overeenkomsten hebben met de bezettingsgeschiedenis tijdens WOII.   

De stichting ontvangt een beperkte exploitatiesubsidie van de gemeente Amsterdam in het kader van het Kunstenplan.  De Stichting Verzetsmuseum Amsterdam heeft een kleine regulier betaalde staf (ca. 6fte) in dienst, naast ca. 100 vrijwilligers.  Voor de salariëring  volgt de stichting de regeling  van de gemeente Amsterdam.

Hier kunt u het Beleidsplan en Jaarverslag downloaden.  In het Jaarverslag staat nadere informatie over de bestuurssamenstelling en een financiële verantwoording. 


Stichting Vrienden
Statutaire naam: Stichting Vriend(inn)en van het Verzetsmuseum Amsterdam
Werknaam: Vrienden Verzetsmuseum Amsterdam
RSIN: 816769609

Doelstelling:
Het werven van fondsen voor de inrichting en exploitatie van het Verzetsmuseum Amsterdam.  

De jaarrekeningen van de Vrienden van het Verzetsmuseum en van het Verzetsmuseum zijn geconsolideerd. 

Nadere informatie over de bestuurssamenstelling en activiteiten vindt u in het Jaarverslag.