Geefwet: extra belastingaftrek voor giften

VOORBEELD
Een gift van 1.130 euro kost bij een belastingtarief van 52% slechts 396 euro.

De Stichting Verzetsmuseum en de Stichting Vrienden van het Verzetsmuseum zijn een Culturele ANBI. (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

In het kader van de Geefwet wordt voor particulieren het bedrag van de gift aan culturele ANBI’s voor berekening van de giftenaftrek verhoogd met 25%. De belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk hebt geschonken. De extra aftrek geldt voor een totaal aan giften van maximaal € 5.000,- . Afhankelijk van uw inkomen kan uw voordeel oplopen tot 52%.

Bereken uw voordeel met de schenkcalulator.

Voor bedrijven wordt de gift verhoogd met 50%

 

Eenmalige gift

Voor een eenmalige gift is er een aftrekdrempel en aftrekplafond. Zie de website van de belastingdienst.

Maak direct uw eenmalige gift over op rekeningnummer IBAN NL91 RABO 0111 5509 39 ten name van de Stichting Verzetsmuseum Amsterdam onder vermelding van ‘eenmalige algemene gift’. 

 

Periodieke gift

Voor een periodieke gift (minimaal 5 jaar) is er geen aftrekdrempel en -plafond. 
Vanaf 1 januari 2014 worden periodieke giften mogelijk zonder notariële akte, via een eenvoudige schenkingsovereenkomst. Een model hiervoor is downloadbaar vanaf de website van de belastingdienst.

Wilt u het Verzetsmuseum met een jaarlijkse gift ondersteunen, neem dan contact op met de directeur, Liesbeth van der Horst, tel. 020-6202535; 

 

Openbare gegevens ANBI   


Stichting Verzetsmuseum Amsterdam
RSIN: 007600677
Plantage Kerklaan 61
1018 CX Amsterdam

Missie
Het Verzetsmuseum Amsterdam houdt de herinnering levend aan een periode van dictatuur, oorlog en vervolging in 1940-1945; een recente historische periode die zeer ingrijpende gevolgen heeft gehad. Het museum geeft daardoor inzicht in de waarde van tolerantie, vrijheid en democratie en draagt bij aan bewust burgerschap.

Statutaire doelstellingen
Het  verwerven, beheren, conserveren,  presenteren en toegankelijk maken van een collectie voorwerpen en documenten over bezetting en verzet in het Nederlandse Koninkrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog; het verschaffen van kennis en inzicht daarin; alsmede in actuele tijdverschijnselen die overeenkomsten hebben met de bezettingsgeschiedenis tijdens WOII.   

De stichting ontvangt een beperkte exploitatiesubsidie van de gemeente Amsterdam in het kader van het Kunstenplan.  De Stichting Verzetsmuseum Amsterdam heeft een kleine regulier betaalde staf (ca. 6fte) in dienst, naast ca. 100 vrijwilligers.  Voor de salariëring  volgt de stichting de regeling  van de gemeente Amsterdam.

Hier kunt u het Beleidsplan en Jaarverslag downloaden.  In het Jaarverslag staat nadere informatie over de bestuurssamenstelling en een financiële verantwoording. Stichting Vrienden
Statutaire naam: Stichting Vriend(inn)en van het Verzetsmuseum Amsterdam
Werknaam: Vrienden Verzetsmuseum Amsterdam
RSIN: 816769709

Doelstelling
Het werven van fondsen voor de inrichting en exploitatie van het Verzetsmuseum Amsterdam.  

De jaarrekeningen van de Vrienden van het Verzetsmuseum en van het Verzetsmuseum zijn geconsolideerd. 

Organisatie en beloningsbeleid
De Stichting Vriend(inn)en van het Verzetsmuseum Amsterdam heeft geen personeel in dienst. Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding. Desgewenst kunnen leden van het bestuur de voor de stichting gemaakte onkosten op declaratiebasis vergoed krijgen.

Nadere informatie over de bestuurssamenstelling en activiteiten vindt u in het Jaarverslag.

Wij hadden er geen idee van dat er zoveel bewaard is gebleven. Bijzonder indrukwekkend. We hebben hier drie uur doorgebracht, maar zijn gestopt omdat we niets meer op konden nemen. Wij komen zeker terug om de rest te bekijken.

Jaap en Hilda Oskam, Nieuwegein

Dit museum grijpt je bij de keel! Zoveel goede informatie en echt materiaal wordt hier tentoongesteld! Een aanrader!!

Michele Philips, Aalst (België)

Al een paar keer in het Verzetsmuseum geweest, ze hebben regelmatig wisselende activiteiten. De kinderen in de oorlog expositie is heel goed opgezet en erg indrukwekkend. Een aanrader, ook om kinderen wat geschiedenis bij te brengen.

Laura, Hoorn

Heel goed en duidelijk ingericht museum, uitermate geschikt voor de jongeren die m.n.vanuit b.v. geschiedenis, willen zien, ervaren en leren wat het verzet en de oorlog betekend heeft. Leerzaam en waardevol!!

Wilma V

Het junior bezoek begint met de tijdmachine. Daarna leidt het boekje je door het leven van 4 kinderen. Je stapt letterlijk in bijv. een huiskamer en moet daar antwoorden op de vragen vinden. Heel boeiend voor kinderen. Een echte aanrader!

Hoekjes, Rotterdam

Als je aan je kinderen wil uitleggen wat oorlog nou eigenlijk is, als je met je ouders terug wil in een voor hun zo een belangrijke tijd, of je wil gewoon meer weten over de oorlog. Ga dan hier naar toe.

Jc H, Amsterdam

This museum across the street from the zoo and in the area where there was resistance activity is worth a visit. Anyone slightly interested in history will be captivated by the exhibits and personal notes and memorobilia.

Ashverse, South Carolina
Tripadvisor