Jaarverslag vrienden

Download Jaarverslag 2017


Werven schoolvrienden en zakelijke vrienden
In 2017 mocht het Verzetsmuseum meer bezoekers dan ooit verwelkomen (bijna 106.000). Het bestuur van de Vriendenstichting heeft zich gebogen over nieuwe mogelijkheden in het werven van vrienden. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden om scholen, en betrokken docenten, meer te binden aan het museum. Jaarlijkse bezoeken zeer veel schoolklassen het museum. Dit is met de start van Verzetsmuseum Junior alleen maar toegenomen. Het bestuur heeft een groot aantal schoolbesturen benaderd met het verzoek om schoolvriend van het museum te worden.
Daarnaast wordt door het bestuur gekeken naar de mogelijkheden om ook meer “zakelijke vrienden” aan het museum te binden.

De achterban
Binnen het kader van de statuten heeft het bestuur voor de nabije toekomst de volgende doelstellingen geformuleerd:
• Werven van vrienden (en daarmee) fondsen voor het museum.
• Bijdragen aan de maatschappelijke verankering van het museum.
De gedachte is dat het museum baat heeft bij vrienden uit alle lagen van de samenleving. Vrienden dragen bij aan de maatschappelijke verankering en het maatschappelijk draagvlak. Zowel in goede tijden als in slechte tijden is het nuttig voor het museum een aanwijsbare, benaderbare achterban te hebben. Voor de huidige vrienden is het museum iets ‘voor hen’ en ‘van hen’. Op de jaarlijkse Vriendendag zien we mensen die gehecht zijn aan het museum, vaak omdat ze persoonlijk zeer betrokken zijn bij het verzet en/of de geschiedenis daarvan

Vriendendag
Op zaterdag 18 november 2017 vond de jaarlijkse Vriendendag plaats. De Vriendendag had het karakter van een open huis waarbij vrienden een introducé konden meenemen om hen te enthousiasmeren ook Vriend te worden. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst voor 93 Vrienden. Op de Vriendendag stond een verhaal over en preview van de tentoonstelling Dansen met de vijand centraal. 

Bestuur
Ook was er op de Vriendendag aandacht voor het afscheid van Vriendenbestuursleden Duco Adema, Nico Passchier, Floris Mreijen en Karel Warmenhoven. Directeur Liesbeth van der Horst sprak de vertrekkende Vriendenbestuursleden toe en sprak haar grote waardering voor ze uit, met speciale aandacht voor Nico Passchier die 25 jaar lang een centrale administratieve en organisatorische rol vervulde. Vriendenbestuursvoorzitter Duco Adema, die ook deel uitmaakt van het ‘gewone’ bestuur stapte op, omdat zijn maximale zittingstermijn van acht jaar was verstreken. Hij werd opgevolgd door Godfried Lambriex. Zie hier > meer over de Vriendendag 2017.

Uitje personeel en vrijwilligers
Ook in 2017 heeft het Stichtingsbestuur een bijdrage geleverd aan het jaarlijkse uitje van personeel en vrijwilligers. Het bestuur wil hiermee benadrukken hoe het werk van de mensen die – soms met veel kunsten vliegwerk – het museum draaiend houden, gewaardeerd wordt.

Wij hadden er geen idee van dat er zoveel bewaard is gebleven. Bijzonder indrukwekkend. We hebben hier drie uur doorgebracht, maar zijn gestopt omdat we niets meer op konden nemen. Wij komen zeker terug om de rest te bekijken.

Jaap en Hilda Oskam, Nieuwegein

Dit museum grijpt je bij de keel! Zoveel goede informatie en echt materiaal wordt hier tentoongesteld! Een aanrader!!

Michele Philips, Aalst (België)

Al een paar keer in het Verzetsmuseum geweest, ze hebben regelmatig wisselende activiteiten. De kinderen in de oorlog expositie is heel goed opgezet en erg indrukwekkend. Een aanrader, ook om kinderen wat geschiedenis bij te brengen.

Laura, Hoorn

De expositie lijkt niet groot, maar al met al kun je hier toch een paar uur besteden. Er is een overzichtelijke tijdlijn hoe het verzet is ontstaan, wat als een rode draad door het museum loopt

Stephanie K

Als je aan je kinderen wil uitleggen wat oorlog nou eigenlijk is, als je met je ouders terug wil in een voor hun zo een belangrijke tijd, of je wil gewoon meer weten over de oorlog. Ga dan hier naar toe.

Jc H, Amsterdam

Een museum voor jong en oud en wat mij betreft verplicht voor iedereen. Je wordt door het museum geleid en het bijzondere zijn de verhalen van gewone mensen. Veel geleerd ondanks dat ik het nodige wel wist.

Martijn, Amsterdam

This museum across the street from the zoo and in the area where there was resistance activity is worth a visit. Anyone slightly interested in history will be captivated by the exhibits and personal notes and memorobilia.

Ashverse, South Carolina
Tripadvisor