Jaarverslag vrienden

Download Jaarverslag 2019.

In 2019 heeft het bestuur vier keer vergaderd. Besproken en vastgesteld zijn de begroting 2019 en het jaarverslag 2018. Vaste onderwerpen van bespreking waren verder: zichtbaarheid en werving, financiën, contacten met het onderwijs, ontwikkelingen in het museum en terugkoppeling uit het bestuur van het museum.
In navolging van het museum is een nieuw logo in gebruik genomen. De introductie van een CRM module voor het beheer van het ledenbestand en het innen van de contributie is voorbereid. Het wordt naar verwachting begin 2020 operationeel. Op voorspraak van de Vrienden heeft de jaarvergadering van de VGN heeft in het museum plaatsgevonden en in hun magazine KLEIO zijn door het museum artikelen geplaatst.
 
Ook in 2019 heeft het Stichtingsbestuur een bijdrage geleverd aan het jaarlijkse uitje van personeel en vrijwilligers. Het bestuur wil hiermee benadrukken hoe het werk van de mensen die – soms met veel kunst- en vliegwerk – het museum draaiend houden, gewaardeerd wordt.

Wij hadden er geen idee van dat er zoveel bewaard is gebleven. Bijzonder indrukwekkend. We hebben hier drie uur doorgebracht, maar zijn gestopt omdat we niets meer op konden nemen. Wij komen zeker terug om de rest te bekijken.

Jaap en Hilda Oskam, Nieuwegein

Wat een fantastische opzet van het kindergedeelte van het museum. Heel interactief en heel leerzaam. Ook voor de volwassenen. Ik ben blij ben dat ik met mijn zoon van 12 ben gegaan.

Jorg V

Als je aan je kinderen wil uitleggen wat oorlog nou eigenlijk is, als je met je ouders terug wil in een voor hun zo een belangrijke tijd, of je wil gewoon meer weten over de oorlog. Ga dan hier naar toe.

Jc H, Amsterdam

Een museum voor jong en oud en wat mij betreft verplicht voor iedereen. Je wordt door het museum geleid en het bijzondere zijn de verhalen van gewone mensen. Veel geleerd ondanks dat ik het nodige wel wist.

Martijn, Amsterdam

This museum gave me an insight like I never knew what had happened. It is so much like what happened in Germany and really depicts what the Dutch went through.

Ringdais, Adelaide

All information is in Dutch and English. Good chronological overview of the Dutch resistance during WWII. Chilling statements, informative displays, don't forget to put this museum on your to do list!

NF, Hasselt (België)

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor