Jaarverslag vrienden

Download Jaarverslag 2018

In 2018 mocht het Verzetsmuseum ongeveer evenveel bezoekers (bijna 106.000) verwelkomen als in 2017. Het bestuur van de vriendenstichting heeft zich gebogen over nieuwe mogelijkheden in het werven van vrienden. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden om scholen en betrokken docenten meer te binden aan het museum. Jaarlijkse bezoeken zeer veel schoolklassen het museum. Dit is met de start van het junior museum alleen maar toegenomen. Een record van ruim 23.000 leerlingen doorliep in 2018 een educatief programma van het Verzetsmuseum.

De Vrienden oriënteren zich al vanaf 2017 op nieuwe manieren om Vrienden te werven. In de entreehal van het museum werd daartoe een banier van de Vrienden geplaatst en een scherm waarop nieuwe Vrienden zich kunnen aanmelden. De Vrienden besloten in 2018 hun bijdrage aan het museum, die van oudsher werd ingezet voor de exploitatiekosten van het museum (huisvesting en salarissen), voortaan te bestemmen voor projecten in het museum, bijvoorbeeld Verzetsmuseum Junior op wielen. Door te kiezen voor concrete en aantrekkelijke bestemmingen, hopen de Vrienden meer nieuwe Vrienden en ook eenmalige donaties te gaan werven. Vanwege deze beleidswijziging worden de jaarrekeningen van de Stichting Verzetsmuseum en de Vriendenstichting vanaf 2018 niet langer geconsolideerd.
 
Doelstellingen
De Vriendenstichting wil haar doelstellingen blijvend verankeren in de maatschappij. Goede contacten met professionals in het onderwijs zijn daarom essentieel. In 2018 is daartoe een gesprek tot samenwerking gestart met de Vereniging van Geschiedenisleraren in Nederland (VGN). Het doel is om bijvoorbeeld activiteiten van de VGN te laten plaatsvinden in het Verzetsmuseum. Als eerste blijk van samenwerking verscheen in het novembernummer van Kleio (het ledenblad van de VGN) een artikel Van Philip Bloem (collectiebeheerder van het Verzetsmuseum) over de afscheidsbrief van kunstenaar en verzetsman Willem Arondéus. De afscheidsbrief was een van de topstukken in Explosiegevaar, de tentoonstelling in het Verzetsmuseum over de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister in 1943.
 
Nieuw logo
Naar aanleiding van de memo ‘Toekomst Stichting Vrienden van het Verzetsmuseum’ zijn in 2018 met het museum intensieve gesprekken gevoerd over de verhouding tot het museum en het werven van nieuwe vrienden. Afgesproken is dat het Vriendenbord in de hal van het museum wordt aangepast, er nieuwe wervingsansichtkaarten worden gemaakt en dat bij lezingen in het welkomstwoord wordt geattendeerd op het bestaan en de doelstelling van de Vrienden. De Vrienden willen verder haar zichtbaarheid vergroten met een nieuw logo in de lijn van de huisstijl van het museum.
 
Ook in 2018 heeft het Stichtingsbestuur een bijdrage geleverd aan het jaarlijkse uitje van personeel en vrijwilligers. Het bestuur wil hiermee benadrukken hoe het werk van de mensen die – soms met veel kunst- en vliegwerk – het museum draaiend houden, gewaardeerd wordt.

Dit museum grijpt je bij de keel! Zoveel goede informatie en echt materiaal wordt hier tentoongesteld! Een aanrader!!

Michele Philips, Aalst (België)

Al een paar keer in het Verzetsmuseum geweest, ze hebben regelmatig wisselende activiteiten. De kinderen in de oorlog expositie is heel goed opgezet en erg indrukwekkend. Een aanrader, ook om kinderen wat geschiedenis bij te brengen.

Laura, Hoorn

De expositie lijkt niet groot, maar al met al kun je hier toch een paar uur besteden. Er is een overzichtelijke tijdlijn hoe het verzet is ontstaan, wat als een rode draad door het museum loopt

Stephanie K

Als je aan je kinderen wil uitleggen wat oorlog nou eigenlijk is, als je met je ouders terug wil in een voor hun zo een belangrijke tijd, of je wil gewoon meer weten over de oorlog. Ga dan hier naar toe.

Jc H, Amsterdam

This museum gave me an insight like I never knew what had happened. It is so much like what happened in Germany and really depicts what the Dutch went through.

Ringdais, Adelaide

All information is in Dutch and English. Good chronological overview of the Dutch resistance during WWII. Chilling statements, informative displays, don't forget to put this museum on your to do list!

NF, Hasselt (België)

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor