Communisme en de Sovjet-Unie

Het communisme was de revolutionaire richting van het socialisme. Het begon met een negentiende-eeuwse theorie, het marxisme. Bij de Russische Revolutie van 1917 kwamen voor het eerst revolutionaire marxisten (communisten) aan de macht. Het nieuwe Russische rijk kreeg de naam Unie van Socialistische Sovjet-Republieken, kortweg Sovjet-Unie of USSR.

In 1941 verbond de Sovjet-Unie (onder Stalin) zich met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in de strijd tegen Nazi-Duitsland. De grote tegenstellingen tussen de Sovjet-Unie en de kapitalistische wereld raakten zolang op de achtergrond. Eerst moest de gezamenlijke vijand worden verslagen.

Lenin
Communistische partijen baseerden zich op het marxisme-leninisme: de leer van de Duitse denkers Karl Marx (1818-1883) en Friedrich Engels (1820-1895), zoals uitgelegd en aangevuld door de Russische politicus Lenin (1870-1924).

Binnen het Russische marxistische socialisme van voor 1917 was Lenin de aanvoerder van de radicale 'bolsjewiki', de 'leden van de meerderheid'. De gematigde Russische socialisten kregen de naam 'mensjewiki', leden van de minderheid. Volgens Lenin en zijn aanhangers waren gematigde socialisten 'afgedwaald van de door Marx gewezen weg', waardoor ze in feite 'verraders van de arbeidersklasse' waren geworden.

Revolutie en burgeroorlog
In Rusland werd begin 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, de tsaar (keizer) afgezet. Hiermee begon de Russische Revolutie. Er kwam een nieuwe Russische regering, die probeerde een parlementaire democratie te vestigen. Die regering werd op haar beurt verdreven door Lenin en zijn bolsjewiki (de Oktoberrevolutie van 1917).

Na een jarenlange burgeroorlog tussen 'Roden' en 'Witten' hadden de Roden - de communisten - het hele voormalige tsarenrijk in handen: Rusland, Oekraïne, Siberië. Het land was nu volkomen uitgeput en er heerste hongersnood (1920-1921).

Stalin
Al voor Lenins dood in 1924 brak er in de Sovjet-Unie een strijd om de macht uit, die door Stalin werd gewonnen. Stalins grootste rivaal Trotski, de oprichter van het Rode Leger, moest de Sovjet-Unie verlaten (1929).

Onder Stalin begon in 1929 met veel propaganda, dwang en terreur 'de opbouw van het socialisme' door middel van Vijfjarenplannen. De nadruk lag op zware industrie en grootscheepse openbare werken. De landbouw werd gecollectiviseerd (in handen van de staat gebracht), een maatregel die miljoenen boeren het leven kostte.

In 1939 sloten de Sovjet-Unie en nazi-Duitsland het Molotov-Ribbentrop-pact, genoemd naar de twee betrokken ministers van buitenlandse zaken. Dat verdrag werd door de Duitse inval in de Sovjet-Unie verbroken (juni 1941). Stalin, die werd verheerlijkt als de Zon van de Arbeidersklasse en als de Overwinnaar in de Grote Vaderlandslievende Oorlog tegen de nazi's, stierf in 1953.

Zijn opvolger Nikita Chroesjtsjov verklaarde op het Twintigste Partijcongres (1956) dat Stalin zich schuldig had gemaakt aan grof machtsmisbruik. Maar Chroesjtsjov bleef ervan overtuigd dat de Sovjet-Unie het Westen op korte termijn zou 'inhalen en voorbijstreven'. Aan het starre sovjetsysteem werd weinig veranderd. In 1991 was de Sovjet-Unie verleden tijd.

Vergelijking communisme en nazisme
In bepaalde opzichten leken de Sovjet-Unie en nazi-Duitsland op elkaar: het optreden van een 'grote leider' (dictator), het éénpartij-systeem, de grote macht van 'staatsveiligheidsorganen' (geheime politie). In beide landen waren concentratiekampen, waarin miljoenen mensen werden 'heropgevoed', tot slavenarbeid gedwongen of vermoord.

Er was wel een groot verschil in ideologie. Het ideologische uitgangspunt van het communisme was dat er 'gelijkheid' onder de mensen moest heersen, over de hele wereld. Alle ongelijkheid werd volgens de communisten veroorzaakt door het kapitalisme.

De 'bezitloze' arbeidersklasse zou, na veel 'klassenstrijd', de macht van de 'bezitters', de kapitalisten, overnemen en een rijk van gelijkheid vestigen. De communistische partij moest de arbeiders naar dat doel leiden. (Volgens de nazi's was het communisme een 'joodse uitvinding', en was niet de klassenstrijd beslissend voor de toekomst, maar de strijd tussen de rassen.)

Wij hadden er geen idee van dat er zoveel bewaard is gebleven. Bijzonder indrukwekkend. We hebben hier drie uur doorgebracht, maar zijn gestopt omdat we niets meer op konden nemen. Wij komen zeker terug om de rest te bekijken.

Jaap en Hilda Oskam, Nieuwegein

Al een paar keer in het Verzetsmuseum geweest, ze hebben regelmatig wisselende activiteiten. De kinderen in de oorlog expositie is heel goed opgezet en erg indrukwekkend. Een aanrader, ook om kinderen wat geschiedenis bij te brengen.

Laura, Hoorn

Heel goed en duidelijk ingericht museum, uitermate geschikt voor de jongeren die m.n.vanuit b.v. geschiedenis, willen zien, ervaren en leren wat het verzet en de oorlog betekend heeft. Leerzaam en waardevol!!

Wilma V

This museum gave me an insight like I never knew what had happened. It is so much like what happened in Germany and really depicts what the Dutch went through.

Ringdais, Adelaide

This museum across the street from the zoo and in the area where there was resistance activity is worth a visit. Anyone slightly interested in history will be captivated by the exhibits and personal notes and memorobilia.

Ashverse, South Carolina

All information is in Dutch and English. Good chronological overview of the Dutch resistance during WWII. Chilling statements, informative displays, don't forget to put this museum on your to do list!

NF, Hasselt (België)

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor