Onderduikhulp

In de loop van de bezetting groeit het aantal onderduikers tot ruim 300.000 in 1944. Joden vormen in 1942 de eerste grote groep. Later volgen studenten, voormalige militairen en de jonge mannen die niet in Duitsland willen werken. Ook veel verzetsmensen leiden een ondergronds bestaan.

"Op een adres waar ik drie maanden verbleef met nog een ander joods meisje werden we als dienstmeisjes gebruikt, van de vroege morgen tot de late avond. Alle huishoudelijke taken moesten wij verrichten. Daarna moesten we naar boven, terwijl het gezin gezellig bijeen was."
ondergedoken kind

"Doordat we zolang bij elkaar zaten, ging alles irriteren. Zij ergerden zich aan mij en ik aan hen. Het was natuurlijk heel enerverend. Ze waren bang en daardoor heel voorzichtig."
onderduikhelpster

Landelijke organisatie
In het dichtbevolkte Nederland is het moeilijk om veilige schuilplaatsen te vinden. Bovendien hebben onderduikers voedingsmiddelen en dus distributiebonnen nodig, valse identiteitspapieren, en geld. Het is niet makkelijk om onderduikers in huis te nemen.

Er ontstaan overal groepjes die de onderduikhulp organiseren. Eind 1942 wordt de ‘Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers’ (LO) opgericht, die een uitgebreid netwerk van gewesten en districten opbouwt. Vanaf augustus 1943 gaat de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers (LO) samen met de Landelijke Knokploegen (LKP).

'Tante Riek' = mw. H.Th. Kuipers-Rietberg, oprichter
Mevrouw Kuipers-Rietberg, huisvrouw in Winterswijk, heeft als bestuurslid van de Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen een groot netwerk van contacten. Als ze onderduikers gaat helpen, merkt ze dat een grote organisatie nuttig en nodig is. Ze richt samen met dominee Slomp eind 1942 de LO op.

'Frits de Zwerver' = dominee F. Slomp, oprichter
Dominee Slomp trekt door het land en preekt tegen de bezetter/de nazi’s. Hij roept in de meeslepende preken op tot verzet. In november 1942 haalt 'Tante Riek' hem over om de LO te organiseren. Hij vormt in het hele land plaatselijke commissies en organiseert landelijke LO-bijeenkomsten.

'Ruurd' = Henk Das, provinciaal leider Utrecht
Henk Das krijgt in 1942 een brief van een vriend uit de christelijke korfbalvereniging. 'Die vroeg of ik wilde helpen geld inzamelen en duikadressen zoeken. En zo is het begonnen.' Hij wordt provinciaal leider. Op de foto staat hij met vijf van zijn koeriersters.

Wat een fantastische opzet van het kindergedeelte van het museum. Heel interactief en heel leerzaam. Ook voor de volwassenen. Ik ben blij ben dat ik met mijn zoon van 12 ben gegaan.

Jorg V

Al een paar keer in het Verzetsmuseum geweest, ze hebben regelmatig wisselende activiteiten. De kinderen in de oorlog expositie is heel goed opgezet en erg indrukwekkend. Een aanrader, ook om kinderen wat geschiedenis bij te brengen.

Laura, Hoorn

Heel goed en duidelijk ingericht museum, uitermate geschikt voor de jongeren die m.n.vanuit b.v. geschiedenis, willen zien, ervaren en leren wat het verzet en de oorlog betekend heeft. Leerzaam en waardevol!!

Wilma V

Als je aan je kinderen wil uitleggen wat oorlog nou eigenlijk is, als je met je ouders terug wil in een voor hun zo een belangrijke tijd, of je wil gewoon meer weten over de oorlog. Ga dan hier naar toe.

Jc H, Amsterdam

This museum gave me an insight like I never knew what had happened. It is so much like what happened in Germany and really depicts what the Dutch went through.

Ringdais, Adelaide

All information is in Dutch and English. Good chronological overview of the Dutch resistance during WWII. Chilling statements, informative displays, don't forget to put this museum on your to do list!

NF, Hasselt (België)

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor