Het bestuur


BootAanblijven
Burgemeester Boot van de Achterhoekse ge­meente Wisch en Ter­borg wil zo lang mogelijk aanblijven. 'Ik geloof dat we tegen­over de bezetter mogen liegen en bedriegen als het Nederlandse belang ermee gediend is.'
In juni 1943 schrijft hij nog: ''t Is in één woord een genot om de ene Duitse instantie tegen de andere uit te spelen.' Maar in september 1944 kan hij er niet onderuit om vijfhonderd mensen te leveren voor werk aan de Duitse verdedigingslinie langs de IJssel. Hij besluit af te treden en duikt onder.

Duits bestuur
De bezetters heffen de democratie op. Het parlement wordt ontbonden. De Oostenrijkse nazi Arthur Seyss-Inquart gaat Nederland besturen met een kleine bezettingsmacht. Het Duitse bestuur in Nederland functioneert op de achtergrond. De belangrijkste taken zijn de handhaving van orde en rust en men probeert de Nederlandse economie in te zetten voor de Duitse oorlogvoering.

Ambtenaren
Nederlandse ambtenaren blijven hun werk onder Duitse leiding uitvoeren. De Nederlandse regering bepaalt in 1937 dat de ambtenaren in oorlogstijd hun werk moeten blijven doen zolang dit in het belang van de Nederlandse bevolking is.
'Als algemeene regel geldt, dat personen, deel uitmakende van bestuursorganen, bij een vijandelijken inval, in het belang der bevolking er naar streven, dat het bestuur, ook onder de gewijzigde omstandigheden, zoo goed mogelijk zijn taak blijft vervullen.'
Vastgesteld Raad van Ministers, mei 1937

Burgemeester in oorlogstijd
Voor veel ambtenaren is het een moeilijke keuze. Wanneer is aanblijven niet langer in het belang van de bevolking? Wie aftreedt wordt vaak vervangen door een Duitsgezinde Nederlander. Vooral voor ambtenaren met gezaghebbende functies, zoals burgemeesters, is het een dilemma. Uiteindelijk zal ruim 30% van de burgemeesters aftreden of worden afgezet.

Dit museum grijpt je bij de keel! Zoveel goede informatie en echt materiaal wordt hier tentoongesteld! Een aanrader!!

Michele Philips, Aalst (België)

Al een paar keer in het Verzetsmuseum geweest, ze hebben regelmatig wisselende activiteiten. De kinderen in de oorlog expositie is heel goed opgezet en erg indrukwekkend. Een aanrader, ook om kinderen wat geschiedenis bij te brengen.

Laura, Hoorn

De expositie lijkt niet groot, maar al met al kun je hier toch een paar uur besteden. Er is een overzichtelijke tijdlijn hoe het verzet is ontstaan, wat als een rode draad door het museum loopt

Stephanie K

Heel goed en duidelijk ingericht museum, uitermate geschikt voor de jongeren die m.n.vanuit b.v. geschiedenis, willen zien, ervaren en leren wat het verzet en de oorlog betekend heeft. Leerzaam en waardevol!!

Wilma V

Als je aan je kinderen wil uitleggen wat oorlog nou eigenlijk is, als je met je ouders terug wil in een voor hun zo een belangrijke tijd, of je wil gewoon meer weten over de oorlog. Ga dan hier naar toe.

Jc H, Amsterdam

This museum gave me an insight like I never knew what had happened. It is so much like what happened in Germany and really depicts what the Dutch went through.

Ringdais, Adelaide

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor