Naoorlogse ontwikkelingen

Economie: bauxiet, olie en toerisme
De explosief gegroeide economie krijgt een terugval; toch blijft Suriname een grote bauxietproducent. Ook de Antilliaanse olieraffinaderijen blijven nog tientallen jaren floreren.

Veel van de nieuwe kleine industriële bedrijfjes blijven bestaan. De contacten met de Verenigde Staten uit de oorlogsjaren zorgen op de Antillen voor de verwachte groei van het toerisme. Suriname en de Antillen zouden nooit meer zo arm en geïsoleerd zijn als voor de oorlog.

Politieke partijen
Het streven naar zelfstandigheid raakt in de oorlogsjaren in een stroomversnelling. Het krijgt na de oorlog vorm. In 1946 worden op de Antillen en in Suriname allerlei politieke partijen opgericht.

In 1949 fuseert in Suriname een aantal partijen. Op de Antillen zijn er partijsplitsingen. Op Aruba komt in 1947 de afscheidingsbeweging Separacion tot stand.

Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden
Begin 1948 vindt er een eerste Ronde Tafel Conferentie plaats tussen Nederland, Suriname en de Antillen. Daar wordt vastgesteld dat de koloniën voortaan Rijksdelen heten.

Dit wordt in 1954 definitief vastgelegd in het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. De naam 'Curaçao' voor het hele gebiedsdeel wordt vervangen door 'Nederlandse Antillen'.

Een reeks hervormingen wordt besproken:
a) invoering van algemeen kiesrecht
b) afschaffing van de benoemde statenleden
c) uitbreiding van het aantal statenzetels tot 21
d) de bevoegdheid van de Staten om de begroting vast te stellen
e) de benoeming van een vertegenwoordiger in Nederland

Wij hadden er geen idee van dat er zoveel bewaard is gebleven. Bijzonder indrukwekkend. We hebben hier drie uur doorgebracht, maar zijn gestopt omdat we niets meer op konden nemen. Wij komen zeker terug om de rest te bekijken.

Jaap en Hilda Oskam, Nieuwegein

Dit museum grijpt je bij de keel! Zoveel goede informatie en echt materiaal wordt hier tentoongesteld! Een aanrader!!

Michele Philips, Aalst (België)

De expositie lijkt niet groot, maar al met al kun je hier toch een paar uur besteden. Er is een overzichtelijke tijdlijn hoe het verzet is ontstaan, wat als een rode draad door het museum loopt

Stephanie K

Een museum voor jong en oud en wat mij betreft verplicht voor iedereen. Je wordt door het museum geleid en het bijzondere zijn de verhalen van gewone mensen. Veel geleerd ondanks dat ik het nodige wel wist.

Martijn, Amsterdam

This museum gave me an insight like I never knew what had happened. It is so much like what happened in Germany and really depicts what the Dutch went through.

Ringdais, Adelaide

This museum across the street from the zoo and in the area where there was resistance activity is worth a visit. Anyone slightly interested in history will be captivated by the exhibits and personal notes and memorobilia.

Ashverse, South Carolina

All information is in Dutch and English. Good chronological overview of the Dutch resistance during WWII. Chilling statements, informative displays, don't forget to put this museum on your to do list!

NF, Hasselt (België)
Tripadvisor