Kruistocht tegen het communisme

In de zomer van 1941 vallen de Duitsers de Sovjet-Unie binnen. De propaganda krijgt een nieuw hoofdonderwerp: Duitsland zal het beschaafde Europa redden van het afschrikwekkende ‘bolsjewistische gevaar’ (het Russische communisme).

Joodse samenzwering
De nazi's zien het bolsjewisme als een onderdeel van een internationale joodse samenzwering tegen de Germaanse (Duitse) cultuur. De Russische jood (rode jodenster en grote neus) commandeert in Europa. Alle landen op de kaart zijn rood geworden. Die zijn dus in de greep van de bolsjewisten. Amerika (rechts) en Engeland (links) kijken toe. Ze doen niets. Op de achtergrond staat een standvastige Duitse soldaat.

 

Russische soldaat
Een brandstichtende Russische soldaat vertrapt de Europese cultuur - gesymboliseerd door het christelijke kruis. SS-troepen uit vele landen verweren zich tegen de aanval, onder aanvoering van Duitsland (met de hakenkruis vlag). Er hebben ongeveer 20.000 Nederlandse mannen in de SS tegen Rusland gevochten.

Frisse wind
Het SS-blad Storm zorgt voor een frisse wind het Europese huis. Angstig laat Stalin, de Russische leider, zijn bebloede bijl vallen. Zijn bondgenoot Churchill, de premier van Engeland, klampt zich aan hem vast. Roosevelt, president van de Verenigde Staten hangt aan de wand.

 

Angst voor communisme
Veel Nederlanders waren bang voor het communisme. Daar speelden de nazi's handig op in. Een weerloze (gebonden) man en een onschuldig kind zijn lafhartig afgemaakt. Het kruis - dat staat voor 'de christelijke Europese cultuur' - ligt er gebroken tussenin. Aan de vrouw is te zien wat er van het communisme komt: wanhoop en verdriet.