Verheerlijking van het nationaal-socialisme

In de eerste bezettingsjaren wordt in de propaganda de nieuwe orde bejubeld. Er zijn veel posters die daadkracht en nationale trots uitstralen. De Duitsers wilden zo de Nederlandse bevolking duidelijk maken dat alleen het nationaal-socialisme welvaart en geluk zou brengen.

Nationalisme en socialisme
Het nazisme wil nationalisme en socialisme verenigen. Dit nationalisme wordt uitgebeeld door de strijdvaardige Germaanse soldaat; het socialisme door de moeder met kind. De zorg voor moeder en kind was heel belangrijk voor de nazi's. Want... met een gezonde jeugd kreeg je een krachtig volk en een sterk leger. Dat was belangrijk voor Hitlers duizendjarig Rijk.

Eenheid in plaats van verdeeldheid
Voor de oorlog was er in Nederland onrust en ontevredenheid. Er was grote werkloosheid en armoede en een groot verschil tussen arm en rijk. Het nazisme zou die verdeeldheid doorbreken. 
Daarom geven een man in een net pak en een man in werkkleding elkaar de hand. Het socialisme gaat uit van een tegenstelling tussen rijk en arm (bazen en arbeiders). Het nationaal-socialisme van nationale eenheid en verbondenheid.

WA: weerafdeling
De NSB had een eigen geüniformeerd, paramilitair korps: de WA (Weerafdeling). De WA was in 1932 opgericht om NSB-colporteurs te beschermen. Die colporteurs verkochten op straat de NSB-krant Volk en Vaderland. Ook zorgden WA-mannen voor de orde bij NSB-bijeenkomsten. In 1933 verbood de regering het dragen van een uniform. In 1935 dreigde een totaal verbod. Daarop ontbond de NSB de WA. In het eerste bezettingsjaar konden de WA'ers weer trots marcheren. 

Wij hadden er geen idee van dat er zoveel bewaard is gebleven. Bijzonder indrukwekkend. We hebben hier drie uur doorgebracht, maar zijn gestopt omdat we niets meer op konden nemen. Wij komen zeker terug om de rest te bekijken.

Jaap en Hilda Oskam, Nieuwegein

De expositie lijkt niet groot, maar al met al kun je hier toch een paar uur besteden. Er is een overzichtelijke tijdlijn hoe het verzet is ontstaan, wat als een rode draad door het museum loopt

Stephanie K

Heel goed en duidelijk ingericht museum, uitermate geschikt voor de jongeren die m.n.vanuit b.v. geschiedenis, willen zien, ervaren en leren wat het verzet en de oorlog betekend heeft. Leerzaam en waardevol!!

Wilma V

Het junior bezoek begint met de tijdmachine. Daarna leidt het boekje je door het leven van 4 kinderen. Je stapt letterlijk in bijv. een huiskamer en moet daar antwoorden op de vragen vinden. Heel boeiend voor kinderen. Een echte aanrader!

Hoekjes, Rotterdam

Een museum voor jong en oud en wat mij betreft verplicht voor iedereen. Je wordt door het museum geleid en het bijzondere zijn de verhalen van gewone mensen. Veel geleerd ondanks dat ik het nodige wel wist.

Martijn, Amsterdam

This museum gave me an insight like I never knew what had happened. It is so much like what happened in Germany and really depicts what the Dutch went through.

Ringdais, Adelaide

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor