Allemaal nazi's

De Duitse en Nederlandse nationaal-socialisten (nazi’s) wilden Nederland veranderen in een nationaal-socialistische samenleving. Dat wordt nazificering genoemd. Lukte dat in Nederland? Hoe zagen die propagandaposters eruit?

Jeugdstorm
Een 'eensgezinde Nederlandse jeugd' was het ideaal van De Nationale Jeugdstorm. Alle kinderen van 10 tot 18 konden lid worden. Behalve de joodse. De propaganda laat gezonde jongeren vrolijk marcherend op marsmuziek of heel sportief bezig zien. De Jeugdstorm kreeg niet meer dan 16.000 leden; vooral kinderen van NSB'ers.

Winterhulp
De Winterhulp was een liefdadigheidsinstelling naar Duits voorbeeld. De Winterhulp zamelde geld in voor arme Nederlanders. De Duitse bezetter wilde op die manier een goede indruk maken. Ze streefden naar verbroedering (vriendschap) tussen het Duitse en Nederlandse volk. Ondanks veel propaganda werd de Winterhulp geen succes. De meeste Nederlanders deden niet mee aan de collectes. Zo lieten ze zien dat ze tegen de Duitsers waren.

Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen
In de nationaal-socialistische samenleving moest een nieuwe 'arbeidsgemeenschap' worden opgebouwd. Het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, het NVV, kwam al in 1940 onder leiding van een NSB'er. In 1941 werden NSB'ers ook de baas bij de christelijke en rooms-katholieke vakbonden. Heel veel bestuurders en leden stapten daarom op. Op 1 mei 1942 werd het NVV omgevormd tot het Nederlands Arbeids Front. Toen legden ook de NVV-bestuurders hun functie neer. Honderdduizenden NVV-leden zegden het lidmaatschap op.

Nederlandse Volksdienst
In Nederland werd het welzijnswerk uitgevoerd door talrijke particuliere organisaties. In 1941 werd de Nederlandse Volksdienst, NVD, opgericht. De bezetter wilde daarmee eenheid en orde te brengen in de welzijnszorg. Vooral mensen die 'erfbiologisch' gezond waren konden hulp krijgen. De zorg voor invaliden was niet zo belangrijk. Die waren toch maar minderwaardig volgens de rassenleer van de nazi's. De NVD richtte opvangtehuizen op voor moeders en kleuters, vakantiekolonies en herstellingsoorden. Het NVD kreeg 56.000 leden, die vooral uit NSB-kringen kwamen.

Dit museum grijpt je bij de keel! Zoveel goede informatie en echt materiaal wordt hier tentoongesteld! Een aanrader!!

Michele Philips, Aalst (België)

De expositie lijkt niet groot, maar al met al kun je hier toch een paar uur besteden. Er is een overzichtelijke tijdlijn hoe het verzet is ontstaan, wat als een rode draad door het museum loopt

Stephanie K

Heel goed en duidelijk ingericht museum, uitermate geschikt voor de jongeren die m.n.vanuit b.v. geschiedenis, willen zien, ervaren en leren wat het verzet en de oorlog betekend heeft. Leerzaam en waardevol!!

Wilma V

Als je aan je kinderen wil uitleggen wat oorlog nou eigenlijk is, als je met je ouders terug wil in een voor hun zo een belangrijke tijd, of je wil gewoon meer weten over de oorlog. Ga dan hier naar toe.

Jc H, Amsterdam

This museum gave me an insight like I never knew what had happened. It is so much like what happened in Germany and really depicts what the Dutch went through.

Ringdais, Adelaide

This museum across the street from the zoo and in the area where there was resistance activity is worth a visit. Anyone slightly interested in history will be captivated by the exhibits and personal notes and memorobilia.

Ashverse, South Carolina

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor