Rembrandt in de propaganda 1940-1945

Nationaal-socialistisch gedachtegoed
Van mei 1940 tot mei 1945 is Nederland door nazi-Duitsland bezet. De Duitse bezetters hopen bij de Nederlanders sympathie te winnen voor een nationaal-socialistisch Groot Germaans rijk, waar Nederland deel van uitmaakt. De Nederlandse helden moeten daarom worden ingepast in het nationaal-socialistische gedachtegoed, dat uitgaat van de superioriteit van het Germaanse ras.

Nieuw nationaal symbool
Ook hebben de nieuwe machthebbers behoefte aan een nieuw nationaal symbool dat de plaats kan innemen van de koninklijke familie, die naar Engeland en Canada is uitgeweken. De Nederlandse held die hiervoor het meest in aanmerking komt is de schilder Rembrandt van Rijn.

Rembrandt heeft ook in Duitsland een heldenstatus. Hij wordt  gezien als een grote kunstenaar met typisch Germaanse ‘volkse kracht’: ondanks tegenslagen bleef hij trouw aan zichzelf.

Afdeling propaganda
De Duitsers richten in Nederland een Departement van Volksvoorlichting en Kunsten op met een afdeling propaganda, die wordt bemand door Nederlandse nationaal-socialisten. Zij gaan Rembrandt in beeld brengen als boegbeeld van de Germaans-Nederlandse cultuur.

Rembrandt mania
Er komen Rembrandtherdenkingen en -feesten en er worden een Rembrandtfilm en een Rembrandtopera gemaakt. Het is de bedoeling dat Rembrandts geboortedag – 15 juli – op den duur de belangrijkste nationale feestdag wordt. De Nederlanders lopen er niet warm voor.

Wij hadden er geen idee van dat er zoveel bewaard is gebleven. Bijzonder indrukwekkend. We hebben hier drie uur doorgebracht, maar zijn gestopt omdat we niets meer op konden nemen. Wij komen zeker terug om de rest te bekijken.

Jaap en Hilda Oskam, Nieuwegein

Dit museum grijpt je bij de keel! Zoveel goede informatie en echt materiaal wordt hier tentoongesteld! Een aanrader!!

Michele Philips, Aalst (België)

Heel goed en duidelijk ingericht museum, uitermate geschikt voor de jongeren die m.n.vanuit b.v. geschiedenis, willen zien, ervaren en leren wat het verzet en de oorlog betekend heeft. Leerzaam en waardevol!!

Wilma V

Als je aan je kinderen wil uitleggen wat oorlog nou eigenlijk is, als je met je ouders terug wil in een voor hun zo een belangrijke tijd, of je wil gewoon meer weten over de oorlog. Ga dan hier naar toe.

Jc H, Amsterdam

This museum gave me an insight like I never knew what had happened. It is so much like what happened in Germany and really depicts what the Dutch went through.

Ringdais, Adelaide

All information is in Dutch and English. Good chronological overview of the Dutch resistance during WWII. Chilling statements, informative displays, don't forget to put this museum on your to do list!

NF, Hasselt (België)

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor