Dodenaantal Tweede Wereldoorlog

Dit overzicht geeft een schatting van het aantal mensen dat als gevolg van de oorlog, bezetting en vervolging is omgekomen. Het overzicht geeft een schatting en is niet volledig.


De inval
Tijdens de strijd in de meidagen zijn 2.200 militairen omgekomen en 2.700 gewond geraakt. Het aantal omgekomen burgers bedraagt 2.000.


Totaal aantal Nederlanders
Het totaal aantal Nederlanders dat in 1940 - 1945 als gevolg van oorlog, bezetting en vervolging is omgekomen ligt tussen de 225.000 en 250.000. Dat is 2,7% van de bevolking. Nederland telt in die jaren 9 miljoen inwoners (nu zijn dat er bijna 16 miljoen).

- 104.000 van de in totaal 107.000 uit Nederland gedeporteerde joodse burgers, vermoord in Auschwitz, Sobibor enzovoort.

- 240 leden van de Sinti en Roma-bevolkingsgroep (zigeuners), vermoord in Auschwitz.

- 2.850 burgers, doodgeschoten als straf of wraak voor verzetsdaden (2.000 van deze gefusilleerden waren verzetsmensen, de overigen gijzelaars of niets-vermoedende burgers).

- 375 van de circa 7.500 niet-joodse gevangenen in Duitse gevangenissen. De meeste hiervan gevangenen wegens 'economische delicten' (zwarthandel, diefstal), de rest was 'politieke gevangene'.

- 7.000 van de zeker 15.000 niet-joodse gevangenen in concentratiekampen.

- 20.500 burgers, omgekomen bij bombardementen en gevechten in de frontgebieden van september 1944 - mei 1945. Het bombardement op Rotterdam, 14 mei 1940, kostte bijna 900 inwoners van die stad het leven. De meeste burgerslachtoffers vielen in de periode van de geallieerde bevrijdingsacties in Nederland, die begon met de Slag om Arnhem, september 1944.


- 22.000 burgers van de steden in West - Nederland, gestorven door honger en kou in de Hongerwinter, 1944 - 1945 (het totaal aantal mensen dat door schaarste en andere slechte omstandigheden van de bezettingstijd is gestorven is veel hoger geweest; veel zieken en ouderen bijvoorbeeld zouden zijn blijven leven als er geen gebrek aan medicijnen was geweest).


- 30.000 Nederlandse dwangarbeiders in Duitsland, omgekomen als gevolg van verzwakking, bombardementen enzovoort.


- 2.200 militairen van het Nederlandse leger, gesneuveld in de meidagen van 1940.


- 258 militairen, omgekomen in Duits krijgsgevangenschap.


- 1.500 militairen van de Prinses Irene Brigade en de Binnenlandse  Strijdkrachten, gesneuveld in 1944 - 1945.


- 1.490 bemanningsleden van de koopvaardij die niet van zee terugkeerden (Nederlandse koopvaardijschepen voeren in dienst van de westelijke geallieerden, en heel wat van die schepen werden tot zinken gebracht).


- 20.000 Nederlanders in Nederlands-Indië, als gevolg van de Japanse invasie en de Japanse bezetting. Het ging om ongeveer 7.000 militairen en 13.000 in de Japanse kampen geïnterneerde burgers.


- 10.000 Nederlanders die sneuvelden aan het Oostfront, als lid van de Waffen-SS en dergelijke.

- Er zijn geen Nederlandse homoseksuelen vanwege hun homoseksualiteit gedeporteerd en omgekomen/vermoord. Er waren wel strafrechtelijke veroordelingen tot gevangenisstraffen, zoals die ook voor en  na de bezetting bestonden. Zie ook >> 
In Duitsland werden tussen 1933 en 1944 naar schatting tussen de 50.000 en 63.000 homoseksuelen bij recidive naar de concentratiekampen gestuurd. Homoseksuelen die in concentratiekampen gevangen zaten kregen ter herkenning een roze driehoek op hun kleding. In Nederland is het zo ver niet gekomen. 
 

Niet Nederlanders
De bevrijding van Nederland (september 1944 tot mei 1945) kostte 50.000 geallieerde militairen het leven.

Ter vergelijking: het totaal aantal doden van de Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945) bedroeg naar schatting 55 miljoen, waarvan de helft burgers. Alleen al in de Sovjet-Unie vielen 20 miljoen doden.
Dodenaantal Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918): 10 miljoen, merendeels militairen.