Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar zoeken

Word Vriend

Het Verzetsmuseum heeft meer dan 900 Vrienden. Deze mensen helpen het Verzetsmuseum als donateur om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden en om jonge mensen aan te zetten tot alertheid tegen intolerantie. Word ook Vriend, en profiteer van gratis entree en exclusieve uitnodigingen.

Vrienden van het Verzetsmuseum

Hoe word ik Vriend?

Je bent al Vriend vanaf een jaarlijkse bijdrage van € 30,-

Je ontvangt:

 • 1 Vriendenpas voor gratis entree
 • een tweede Vriendenpas bij een jaarlijkse bijdrage vanaf € 40,-
 • 2x per jaar de nieuwsbrief en 6x per jaar de digitale nieuwsbrief met nieuws uit het museum
 • uitnodiging voor een jaarlijkse exclusieve Vriendenontvangst
 • uitnodigingen voor tentoonstellingsopeningen (digitaal)
 • op vertoon van de Vriendenpas korting op lezingen

Je gift kun je in mindering brengen op je belastbaar inkomen. Raadpleeg hier het digitale Jaarverslag.Stichting Vrienden van het Verzetsmuseum

 • De Stichting Vriend(inn)en van het Verzetsmuseum Amsterdam heeft geen personeel in dienst. Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding. Desgewenst kunnen leden van het bestuur de voor de stichting gemaakte onkosten op declaratiebasis vergoed krijgen.

  Nadere informatie over de bestuurssamenstelling en activiteiten vind je in het Jaarverslag.

 • Het werven van fondsen voor de inrichting en exploitatie van het Verzetsmuseum Amsterdam.  

 • Statutaire naam: Stichting Vriend(inn)en van het Verzetsmuseum Amsterdam

  Werknaam: Vrienden Verzetsmuseum Amsterdam
  RSIN: 816769709
  KVK: 41203953

 • Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen eenmalig worden herbenoemd. 

   

  Aangetreden

  Einde eerste termijn

  Aftreden

  Godfried Lambriex (voorzitter)

  01-07-2017

  01-07-2021

  01-07-2025

  Maarten van den Broek (penningmeester)

   15-04-2018

   15-04-2022

   15-04-2026

  Roel Kingma (contactpersoon onderwijs; +31 (0)6 204 176 48)

   01-01-2016

   01-01-2020

   01-01-2024

  Ger Schutte (bestuurslid)

   01-01-2016

   01-01-2020

   01-01-2024

  Simone Toppers (bestuurslid)

   16-07-2018

   16-07-2022

   16-07-2026

 • De jaarverslagen van de Vrienden vind je hier.

  In 2019 heeft het bestuur vier keer vergaderd. Besproken en vastgesteld zijn de begroting 2019 en het jaarverslag 2018. Vaste onderwerpen van bespreking waren verder: zichtbaarheid en werving, financiën, contacten met het onderwijs, ontwikkelingen in het museum en terugkoppeling uit het bestuur van het museum.
  In navolging van het museum is een nieuw logo in gebruik genomen. De introductie van een CRM module voor het beheer van het ledenbestand en het innen van de contributie is voorbereid. Het wordt naar verwachting begin 2020 operationeel. Op voorspraak van de Vrienden heeft de jaarvergadering van de VGN heeft in het museum plaatsgevonden en in hun magazine KLEIO zijn door het museum artikelen geplaatst.
   
  Ook in 2019 heeft het Stichtingsbestuur een bijdrage geleverd aan het jaarlijkse uitje van personeel en vrijwilligers. Het bestuur wil hiermee benadrukken hoe het werk van de mensen die – soms met veel kunst- en vliegwerk – het museum draaiend houden, gewaardeerd wordt.
Het Verzetsmuseum vertelt een verhaal dat niet vergeten mag worden en waarvan we nog iedere dag kunnen leren. Daarvoor is de steun van de Vrienden van het museum nodig.
Godfried Lambriex, voorzitter Vriendenbestuur

Ja, ik word Vriend van het Verzetsmuseum

Hierbij machtig ik de Stichting Vrienden van het Verzetsmuseum om de volgende Vriendenbijdrage tot wederopzegging jaarlijks van mijn rekening af te schrijven
Ik wil meer bijdragen: namelijk € per jaar