Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar zoeken

Jaarverslagen

Download Jaarverslag 2022

Op 1 december 2022 werd het geheel vernieuwde
Verzetsmuseum feestelijk heropend door H.K.H. Prinses
Margriet. De openingshandeling verrichtte ze samen met
de blinde Mireille de Muijk, één van de adviseurs die had
bijgedragen aan een zo optimaal mogelijke toegankelijkheid
van het museum voor mensen met beperkingen.


Aan de heropening ging een sluiting van zes maanden
vooraf waarin alle medewerkers en ingehuurde partijen
hard werkten om een prachtige hedendaagse opstelling te
realiseren. Tijdens de sluiting bleef het museum zichtbaar en
actief voor bezoekers via Verzetsmuseum Junior op wielen,
de Verzetstram, digitale exposities en podwalks.


Tijdens de bouw en inrichting kwamen heel wat knelpunten
naar voren: door de verzakte vloer, extreem lange levertijden
leidend tot vertragingen, en de voortdurende kostenverhogingen
in de bouwsector. Het lukte alle problemen te overwinnen dankzij
de inzet van alle betrokken partijen.


De nieuwe opstelling was spraakmakend en kreeg heel veel
aandacht in de media. Bezoekers stroomden in groten getale
toe en waren vrijwel unaniem enthousiast. Als in 2024 ook
de nieuwe vaste afdeling over de Nederlandse koloniën open
gaat – met daarin veel aandacht voor verzet tegen Nederland
als koloniale onderdrukker – is het Verzetsmuseum weer
helemaal toegerust voor de bezoekers van de toekomst.


In de eerste maand van 2022 was het Verzetsmuseum
nog wegens corona gesloten. De maanden erna bleef het
aantal bezoekers – zoals in de gehele cultuursector – nog
achterlopen op de pre-corona-situatie. Na de sluiting en
heropening ontving het museum echter meer individuele
bezoekers dan ooit. Het jaar werd afgesloten met – de
succesvolle Verzetstram meegerekend – ruim 34.000 fysieke
bezoekers, waarvan bijna 10.000 jongeren die een educatief
programma doorliepen.


Voor de medewerkers was het stimulerend om iets moois
op te bouwen. Aan het eind van het jaar was er – volgens
planning – nog afrondend werk te verrichten, maar het
‘pièce de résistance’ van de vernieuwing was voltooid.


Terugkijkend op het jaar 2022 past het mij – namens de
leden van de Raad van Toezicht – mijn grote waardering
uit te spreken voor de inzet en het enthousiasme van de
directeur, haar staf, de medewerkers en vrijwilligers in het
in vele opzichten spannende afgelopen jaar. Zij hebben met
elkaar een enorme prestatie verricht, en ook ik ben trots op
het prachtige resultaat.


Jozias van Aartsen,
voorzitter Raad van Toezicht

 

Download hier jaarverslagen van voorgaande jaren:

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011