Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar zoeken

Jaarverslagen

Download Jaarverslag 2020

Het Verzetsmuseum ging in januari 2020 het jaar vol vertrouwen tegemoet.
In 2019 ontvingen wij een recordaantal van ruim 113.000 bezoekers, waaronder
bijna 26.000 kinderen en jongeren die een educatief programma doorliepen.
Verdere bezoekersgroei werd verwacht en er werd vol optimisme gewerkt
aan de vernieuwing van de vaste opstelling en de plannen het museum
fysiek uit te breiden met een grote nieuwe afdeling over de Nederlandse
koloniën. Door de coronacrisis verliep alles anders. Het museum moest
sluiten van 15 maart tot en met 31 mei, van 5 tot en met 18 november en van
15 december tot het einde van het jaar, en was tussen de sluitingsperiodes
door geopend voor een beperkt aantal bezoekers. Zoals alle musea moest
het een verplicht reserveringssysteem invoeren en zorgen voor vaste
looproutes, maximale aantallen bezoekers per ruimte, spatschermen en extra
schoonmaakmaatregelen. Het jaar werd afgesloten met net geen 35.000
(34.856) bezoekers, ca. 26% van het voorgaande jaar. Dat percentage komt
overeen met dat van de meeste andere Amsterdamse musea, wat een troost
is, maar het blijft teleurstellend.
Dankzij vele steunmaatregelen stond het voortbestaan van het museum
niet op het spel, maar er moest wel worden bezuinigd op personeel en
activiteitenbudgetten. De druk op het personeel eiste zijn tol. Knelpunt was
ook dat veel van de balievrijwilligers in de risicogroep vielen. Gelukkig boden
vrijwilligers vanuit de regeling Blauw Helpt van tijdelijk werkeloos KLMpersoneel uitkomst.
Het museum kan toch ook op hoogtepunten terugkijken. Zeer verheugend
was dat de exploitatiesubsidie van de gemeente Amsterdam voor 2021-
2024 werd verhoogd. De tentoonstelling Mode op de bon werd begin
september succesvol afgesloten. Veel modebewuste vrouwen brachten hun
eerste bezoek aan het museum voor deze tentoonstelling: “Dank voor deze
inspirerende tentoonstelling. Heel overzichtelijk en informatief, en uitnodigend
tot bezinning, respect en dankbaarheid voor onze vrijheid en rijkdom, en het
besef daar wijs mee om te gaan.” Ondanks de coronabeperkingen werd de
mobiele tentoonstelling Verzetsmuseum Junior op wielen in 2020 op
36 locaties door bijna 3.000 kinderen, in extra kleine groepjes, bezocht.
Een docent van een school uit Amsterdam Zuidoost schreef: “Ik vond het
echt geniaal. Het sprak de leerlingen heel erg aan om zich te kunnen inleven
in een kind in de oorlog. (…) Ik geef het een 10.”
Het ‘grote’ Verzetsmuseum Junior werd in 2020 – als eerste museum
in Nederland – voorzien van een route met een audiotour voor blinde
en slechtziende kinderen en een videotour in gebarentaal voor dove en
slechthorende kinderen. Het NOS Jeugdjournaal maakte een prachtig
item over de blinde Mireille en dove Li die als eerste kinderen met deze
beperkingen het Juniormuseum zelfstandig bezochten.
Er werd voorts – grotendeels vanuit huis – hard gewerkt aan vernieuwing
van de website (voorjaar 2021 gereed), vernieuwing van de vaste opstelling
(open in 2022) en het plan om het museum uit te breiden met een koloniale
afdeling, waarin ook verzet tegen Nederland als koloniale overheerser aan bod
komt. Het plan om restaurant Plancius bij het museum te betrekken om het
oppervlak van de te vernieuwen vaste opstelling te verruimen, moest vanwege
de door de coronacrisis slechte financiële vooruitzichten voor de komende
jaren helaas worden stopgezet. Ook bleek het niet mogelijk om het perceel
van een aan het museum grenzend garagebedrijf te kopen voor een grote
koloniale afdeling. Er werd daarom een alternatief plan ontwikkeld voor een
nieuwe ondergrondse museumzaal.
De coronacrisis gaf veel tegenslag, maar bood ook nieuwe kansen. We
werden ervaren video-vergaderaars en organiseerden bijeenkomsten vrijwel
zonder publiek, die mensen vanuit hun woonkamers livestream konden
volgen: de Sobiborbijeenkomst, Anton de Komlezing en twee bijeenkomsten
van een nieuwe serie getiteld ‘Het Ronde Tafel Gesprek’. Het was nog wat
wennen, maar we bereikten er ook nieuw publiek mee.

Download hier jaarverslagen van voorgaande jaren:

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011