Abraham Polak

Rotterdam Joden droegen in concentratiekampen dit merkteken. Vanaf halverwege 1944 droegen zij ook een rode driehoek met een gele balk erboven. Buiten de kampen droegen zij een gele ster met het woord "Jood" erin. ......

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 24-11-1916
  • Hoorn
  • Aankomst
  • 27-04-1945
  • Dachau
  • Bevrijd
  • 29-04-1945
  • Dachau

Biografie

Abraham Polak kwam met het laatste transport vanuit kamp Buchenwald naar Dachau, waar hij kort voor de bevrijding aankwam. In de laatste dagen van april was de situatie in het kamp chaotisch. Niet iedereen die binnenkwam kreeg toen een gevangenennummer toegewezen. Dat was ook bij Polak het geval.

Na de bevrijding van kamp Dachau keerde Polak terug naar Nederland.

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor