Alexander Hagenaar

Amsterdam Joden droegen in concentratiekampen dit merkteken. Vanaf halverwege 1944 droegen zij ook een rode driehoek met een gele balk erboven. Buiten de kampen droegen zij een gele ster met het woord "Jood" erin. 115141

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 06-01-1905
  • Amsterdam
  • Aankomst
  • 10-10-1944
  • Dachau
  • Overleden
  • 26-04-1945
  • Dachau

Biografie

Alexander Hagenaar was werkzaam als landarbeider. In oktober 1944 is hij Dachau binnengekomen.

Hagenaar is tijdens de evacuatie van Dachau overleden, vermoedelijk tussen 26 april 1945 en 4 mei 1945. Zijn exacte overlijdensdatum is niet bekend. Zijn vrouw en kind hebben de oorlog overleefd. 

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor