Ate Faber

Leegkerk In concentratiekampen droegen politieke gevangenen dit merkteken op hun kleding. Nederlandse gevangenen met een rode driehoek waren vooral verzetsmensen. 68654

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 18-02-1895
  • Hoogkerk
  • Aankomst
  • 26-05-1944
  • Dachau
  • Overleden
  • 28-02-1945
  • Dachau

Aanvullingen

BB

op

https://www.youtube.com/watch?v=zce09QXF84A

BB

op

Ate Faber was geboren op 18 februari 1895 in Hoogkerk. Hij is op 30 april 1919 in het huwelijk getreden met Janke de Groot. Zij kregen samen 5 kinderen, 4 jongens en 1 meisje. Ate Faber is melkveehouder en woont met zijn gezin op boerderij De Balk aan de Frieschestraatweg 108 te Hoogkerk. Het gezin was lid van de Gereformeerde Kerk in Hoogkerk en Ate Faber was daar ouderling en dus een vooraanstaand persoon van de kerkelijke gereformeerde gemeenschap. Ate Faber werd op 3 mei 1943 opgepakt door de Duitsers toen hij de kerk verliet, vanwege zijn deelname aan de zogenaamde meistaking, ook wel Melk-staking genoemd. Melkveehandelaren weigerden melk te leveren aan de zuivelfabrieken en aan de Duitse bezetter. De Duitsers besloten hierop repressieve maatregelen te treffen, en vele deelnemers aan de staking werden opgepakt en belandden in concentratiekampen of werden zelfs ge-executeert. Faber wordt eerst gevangen gezet in het Scholtenshuis bij de SD, en wordt daarna getransporteerd naar kamp Vught. Op 26-5-1944 komt Ate Faber aan in K.L. Dachau en wordt geregistreerd onder nummer 68654. Op 20 juli 1944 wordt hij doorgevoerd naar K.L. Natzweiler in de Elzas en wordt daar gevangene 23655. Met het naderen van de geallieerde troepen wordt door de SS besloten het K.L. Natzweiler en sommige Aussenkommando s te ontruimen. Faber wordt omstreeks 4 oktober 1944 weer terug getransporteerd naar Dachau. Daar is hij op 28-02-1945 op 50 jarige leeftijd overleden.

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor