Betsy Henriëtte Trompetter

Amsterdam In concentratiekampen droegen politieke gevangenen dit merkteken op hun kleding. Nederlandse gevangenen met een rode driehoek waren vooral verzetsmensen. 123220

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 27-02-1917
  • Hoogeveen
  • Aankomst
  • 15-10-1944
  • Dachau
  • Bevrijd
  • 29-04-1945
  • Dachau

Aanvullingen

Hans van den Bos

op

Betty (haar roepnaam) zat in het Ausserkommando van de Agfa-Kamerawerk in München-Giesing. Ze was ziek en werd daar op 30 april 1945 in de ziekenboeg bevrijd. Ze is beter bekend als Tineke van der Laan en was koerierster van Johannes Post. Ze was Joods, maar hield dat in het kamp ook voor haar vriendinnen verborgen, Ze overleed op zesentachtigjarige leeftijd in 2003 te Voorburg.

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor