Elias Neeter

Amsterdam Joden droegen in concentratiekampen dit merkteken. Vanaf halverwege 1944 droegen zij ook een rode driehoek met een gele balk erboven. Buiten de kampen droegen zij een gele ster met het woord "Jood" erin. ......

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 26-10-1914
  • Apeldoorn
  • Aankomst
  • Dachau
  • Bevrijd
  • 29-04-1945
  • Dachau

Biografie

Elias Neeter was behanger en stoffeerder van beroep.

Hij werd op 21 januari 1943 opgepakt en naar Westerbork gebracht. Op 9 februari werd hij op transport gesteld naar Auschwitz-Monowitz. Na de evacuatie van Auschwitz kwam hij half januari 1945 in kamp Buchenwald terecht. Enkele maanden later werd hij vanuit Buchenwald doorgevoerd naar Dachau, waar hij vermoedelijk op 8 of 9 april 1945 aankwam. Hier werd hij bevrijd door de Amerikanen.

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor