Gerrit Hendrik Nales

Rotterdam In concentratiekampen droegen politieke gevangenen dit merkteken op hun kleding. Nederlandse gevangenen met een rode driehoek waren vooral verzetsmensen. 103894

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 01-10-1915
  • Rotterdam
  • Aankomst
  • 06-09-1944
  • Dachau
  • Bevrijd
  • 29-04-1945
  • Dachau

Biografie

Naar aanleiding van de aanvulling van Marijke Brouwer - zie hieronder - heeft het Verzetsmuseum bij het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging navraag gedaan over Gerrit Hendrik Nales. Daaruit blijkt dat de Politieke Recherche kort na de oorlog onderzoek heeft gedaan naar beschuldigingen dat Nales in concentratiekamp Natzweiler diverse gevangenen mishandeld zou hebben. In het dossier zitten echter ook verklaringen van gevangenen die zeggen door Nales te zijn geholpen. Voor zover bekend hebben de beschuldigingen tegen Nales niet tot een veroordeling geleid.
Los daarvan wil het Verzetsmuseum graag benadrukken dat opname in het Digitaal monument concentratiekamp Dachau geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.”

 

Aanvullingen

Marijke Brouwer

op

Dat een Kapo nog eens gevierd zou worden in het verzetsmuseum grijpt mij aan. Bijgaand een oud document van mijn vader. Hij met een aantal andere Natzweilers waren zich zeer goed bewust wat deze Kapo in het kamp Natzweiler gedaan had. Zij hebben zich er altijd voor ingezet dat deze Kapo ook niet op de lijst van deze groep zou komen staan. Nu de mensen die kennis hebben van zijn beestachtigheden (om de slachtoffers te citeren) zijn overleden, probeert deze Kapo blijkbaar zijn geschiedenis te herschrijven. Wat een pijnlijke geschiedenis. Bijgaand een brief die ik vond, helaas geen idee of dit verzonden is, of dat men vond dat de klacht die er al lag genoeg was.

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor