Godert Willem van Dedem

Aerdenhout In concentratiekampen droegen politieke gevangenen dit merkteken op hun kleding. Nederlandse gevangenen met een rode driehoek waren vooral verzetsmensen. 103176

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 11-06-1914
  • Aerdenhout
  • Aankomst
  • 06-09-1944
  • Dachau
  • Bevrijd
  • 29-04-1945
  • Dachau

Biografie

Na zijn eindexamen vervulde Godert Willem van Dedem zijn dienstplicht bij het Korps Motor Dienst in Haarlem. In 1939 werd hij gemobiliseerd en maakte de Duitse inval mee. Na de capitulatie wilde hij naar Engeland vluchten. Dit werd verboden door zijn regimentscommandant. Zo begon hij in de zomer van 1940 met het verzet. Deze groep werd later opgenomen in de O.D. (“Orde Dienst”). Al snel werd hij door de Sicherheidsdienst gezocht en dook hij regelmatig onder. Zij werden verraden door Jonny den Droog en op 15 juli 1942 in Arnhem gearresteerd. Zijn weg ging van het Oranjehotel in Scheveningen naar Vught. In het 2e OD proces te Haaren werd hij viermaal ter dood veroordeeld. Hij ging daarna als Nacht-und-Nebel gevangene naar Natzweiler in de Elzas. September 1944 ging hij op transport naar Dachau, waar hij tot de bevrijding op 29 april 1945 bleef.

Na de oorlog heeft hij zich ingezet voor de erkenning van de rechten van verzetsmilitairen. Hierbij ondervond hij veel tegenwerking. In 1975 heeft de Staten Generaal  “de Wet ter Verbetering van de Rechtspositie van Verzetsmilitairen”, ingediend door H. Koning, aanvaard. Van Dedem bleef zich steeds inzetten voor oorlogsslachtoffers.

Aanvullingen

C. van Soest

op
Ter informatie voor dhr. W. Veldhuizen het volgende: Godert Willem baron van Dedem was vanaf 21-10-1935 verbonden aan het Korps Motordienst (KMD), na een opleiding nij de Vrijwillige Landstorm Haarem in 1931 en een dienstverband vanaf 4-12-1933 bij 10 Regiment Infanterie. Op 1 januari 1937 benoemd tot reserve 2e luitenant bij het KMD. Op 24-08-1939 werd hij gemobiliseerd bij 22 Reg.Infanterie en maakte in de meidagen van 1940 deel uit van het 3 VI Autobataljon te Zeist onder overste De Nijs Bik. De Baron van Dedem die u noemt is waarschijnlijk een andere persoon. Godert Willem van Dedem heeft nooit gewag gemaakt van contact met jonkheer Six en heeft voor zover mij belend nooit een chauffeur gehad.

W Veldhuizen

op

Geachte heer/mevrouw

Mijn naam is Willem Veldhuizen bouwjaar 1940 en ben op zoek Wat het levenspad van onze vader in de periode van 1940 tot 1945 was. De reden de gegevens van de officiële instanties komen niet overeen van wat ik allemaal gevonden heb.

Mijn vader diende bij het 3-VI-Autobatt zijn commandant was, G de Kruijff. Hij was volgens de familie verhalen chauffeur van jhr. Six en Baron van Dedem. De IVENT, NIOD, Nationaal archief, Rode Kruis en NIMH weten over de vragen die ik stel van wat ik ontdekt heb niets te weten, sterker nog ondanks de bewijzen ontkennen zij het. Onze vader leefde vanaf de capitulatie tot zijn arrestatie in de volledige anonimiteit. Dit was zelfs toen voor onze moeder zijn broers en zusters een raadsel niemand wist wat hij deed. Hoewel er na de oorlog een lijst is ingediend voor de erelijst waarop vermeld stond: Chauffeur Rode Kruis, Ondergronds verzet, Nederlandsleger, getuigen geen. Zijn arrestatie op Hellerweg D19 was doel gericht. Dit gesprek van de ooggetuige is door kamp Amersfoort met video opgenomen. Na zijn arrestatie is in Amersfoort waar hij haftling nummer 8033 kreeg en op de naaste familie betrekking, eherauw stond een vreemde naam vermeld. Hierna is nooit meer iets van hem vernomen. Tot nu toe melden, ITS Bad Arolsen, Neuengamme, en Bergen Belsen, dat er geen gegevens over hem zijn in gebracht. Zeker was dat hij kennis had van waar onderduikers en Joden zaten. Om alles uit te leggen is teveel mijn vraag is komt de naam van mijn vader in de analen voor.

Vriendelijke groet, Willem Veldhuizen

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor