Jacobus Wilhelmus Cornelis Bak

Hilversum In concentratiekampen droegen politieke gevangenen dit merkteken op hun kleding. Nederlandse gevangenen met een rode driehoek waren vooral verzetsmensen. 69223

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 09-04-1914
  • Aankomst
  • 26-05-1944
  • Dachau
  • Doorgevoerd
  • 17-08-1944
  • Mauthausen

Aanvullingen

*

op
Jacobus Wilhelmus Cornelis Bak is geboeren in 's-Gravenland en trouwde op 17 oktober 1935 met Maria Christina Schmalhart. Zij woonden aan de Leegwaterstraat 35 te Hilversum. Op 26-05-1944 gaat hij vanuit kamp Vught, waar hij gevangen zat, op transport naar K.L. Dachau. Daar wordt hij geregistreerd onder nummer 69223. Op 17-8-1944 weer op transport naar Mauthausen. Hier de bevrijding door de geallieerden meegemaakt. Via Zwitserland teruggekeerd naar huis. In 1953 gescheiden van Maria Schmalhart. Op 2-11-1981 overleden in Gouda aan de gevolgen van longkanker.

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor