Jacques Herman Aa

Amsterdam Joden droegen in concentratiekampen dit merkteken. Vanaf halverwege 1944 droegen zij ook een rode driehoek met een gele balk erboven. Buiten de kampen droegen zij een gele ster met het woord "Jood" erin. 139686

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 14-09-1913
  • Amsterdam
  • Aankomst
  • 28-01-1945
  • Dachau
  • Overleden
  • 21-04-1945
  • Dachau

Aanvullingen

.

op

Jacques Herman Aa was een zoon van Ephraïm Aa en Helena Stokking. Hij trouwde 6 maart 1935 met Cornelia Johanna Vermeulen (Leiden, 30 oktober 1914). Het echtpaar kreeg drie kinderen. Zijn vrouw en kinderen hebben de oorlog overleefd. In 1963 verhuisde zijn, niet hertrouwde, weduwe naar Israël waar ze in 1984 een Page Of Testimony plaatste voor haar man bij Yad Vashem. De hier getoonde foto is afkomstig van deze POT.

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor