Jan Cost-Budde

Amsterdam In concentratiekampen droegen politieke gevangenen dit merkteken op hun kleding. Nederlandse gevangenen met een rode driehoek waren vooral verzetsmensen. 69160

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 04-10-1915
  • Den Haag
  • Aankomst
  • 26-05-1944
  • Dachau
  • Bevrijd
  • 29-04-1945
  • Dachau

Aanvullingen

Albert Bos

op
Jan Cost Budde studeerde Theologie in Groningen aan de Universiteit. (Bron: Groninger Studentenalmanak 1936-1941)

J. A. Cost Budde

op

Jan Cost Budde was geen neef of tante zegger van Liesbeth Cost Budde, maar een broer! Liesbeth had drie broers: Mr. Henric Cost Budde geb. 26-04-1882 overl. 10-12-1967 Jan Cost Budde geb. 04-10-1915 overl. 05-03-1958 Thom Cost Budde geb. 24-02-1997 overl. 1997.

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor