Jan Leendert Jacob van der Werff

Haarlem In concentratiekampen droegen politieke gevangenen dit merkteken op hun kleding. Nederlandse gevangenen met een rode driehoek waren vooral verzetsmensen. 69104

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 17-05-1916
  • Zandvoort
  • Aankomst
  • 26-05-1944
  • Dachau
  • Bevrijd
  • 29-04-1945
  • Dachau

Aanvullingen

Lucie Beaufort

op

Ik heb uw vader niet gekend, maar ben zijn naam tegen gekomen en marge van een onderzoek:Jan Leendert Jacob van der Werff, 30 jaar directeur der Radio-technische school wonend te Haarlem Kleine Houtweg 31 heeft tijdens de oorlog Ausweisse geregeld buiten de normale gang van zaken voor zijn leerlingen van de radio technische school en andere personen. Yke Vlietstra heeft hem zeker aan 200 Ausweise geholpen. Uw vader komt voor als getuige in het CABR dossier van Vlietstra. Beiden zijn door verraad gearresteerd. Wellicht weet u dit al. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u mij mailen.

Ruud van der Werff ( zoon )

op

wie heeft mijn vader destijds gekent ? Mijn vader is overleden in 2000

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor