Jan Ludwig

Smilde In concentratiekampen droegen politieke gevangenen dit merkteken op hun kleding. Nederlandse gevangenen met een rode driehoek waren vooral verzetsmensen. 102029

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 17-11-1918
  • Smilde
  • Aankomst
  • 06-09-1944
  • Dachau
  • Doorgevoerd
  • 14-09-1944
  • Mauthausen

Aanvullingen

Jan Ludwig

op

Mijn oom, Jan Ludwig, werd na verraad op 14/9/43 gearresteerd wegens deelname aan verzetsactiviteiten in Smilde e.o. Tijdens zijn gevangenschap in het Oranjehotel in Scheveningen is hij als Nacht-und-Nebel gevangene aangemerkt en afgevoerd naar Natzweiler in de Elzas. Na de invasie volgde transport naar Dachau, Mauthausen en tenslotte naar het kamp Melk, waar hij korte tijd voor de bevrijding door de amerikanen aan ziekte en uitputting is bezweken.

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor