Jonas van Cleef

Amsterdam Joden droegen in concentratiekampen dit merkteken. Vanaf halverwege 1944 droegen zij ook een rode driehoek met een gele balk erboven. Buiten de kampen droegen zij een gele ster met het woord "Jood" erin. 157759

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 10-12-1913
  • Amsterdam
  • Aankomst
  • 14-04-1945
  • Dachau
  • Onbekend

Aanvullingen

Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa

op

The legal heirs of Jonas van Cleef are entitled to partially unclaimed benefits from life insurance policies held by Holocaust-era relatives. They can contact us at https://www.stichting-sjoa.nl.

BB

op

Jonas van Cleef is een van de 4 overlevenden uit de Conrad die de oorlog overleefde.

BB

op

Jonas is een zoon van Levie van Cleef en Hanna Swaab. Hij trouwde juni 1936 met Hendrika Blom. Samen kregen ze twee zoontjes. Ze wonen bij het uitbreken van de oorlog aan de Alexander Boerstraat 37 hs te Amsterdam. Jonas en Hendrika hebben twee zoontjes, Louis (geb. 17-12-1936) en Nico (geb.11-2-1940). Gedurende de oorlog had de bezetter rond Staphorst (vooral in Overijssel en Drenthe) verschillende werkkampen ingericht. Hier werden Joodse mannen tewerkgesteld, voor zij op transport gingen naar de concentratiekampen. In kamp De Conrad hebben in totaal 340 Joodse mannen gezeten. Op 25 april 1942 kwamen de eerste gevangenen uit Amsterdam aan en moesten daar een weg, de Afschuttingsweg (foto boven en onder) en een ernaast gelegen sloot, aanleggen. Deze weg wordt nu in de omgeving nog Jodenweg genoemd en de sloot Jodensloot. Het kamp heeft gefungeerd tot 3 oktober 1942. De weg was af en de gevangenen gingen lopend naar Meppel, daar met de trein naar Westerbork en vanaf daar naar de vernietigingskampen. Bij aankomst werden de meesten vergast. Van de gevangen van De Conrad hebben maar 3 a 4 mensen de oorlog overleefd. De vrouw en kinderen van Jonas van Cleef werden ook opgepakt en naar Westerbork gebracht. Van daar uit gingen ze op transport naar Auschwitz en werden daar op 8-10-1942 in de gaskamers vermoord door de SS. Jonas van Cleef is kennelijk door allerlei omzwervingen op 14-4-1945 in Dachau terecht gekomen en overleefde de oorlog. Na de oorlog trouwde Jonas in Bandoeng met Olga Paulina Versfeld. (31 mei 1925 Jogjakarta). In 1957 is het gezin naar Grand Rapids USA vertrokken.

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor