Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar zoeken

Jozef Maria Johannes Antonius Bruijelle

Tilburg Politiek 69145

Geboren

5 jan. 1906
Tilburg

Aankomst

26 mei 1944
Dachau

Doorgevoerd

Natzweiler
11 aug. 1944

Aanvullingen

BB op 10 mrt. 2016
De vrijgezelle mecanicien en rijwielhersteller Bruyelle zou als laatst bekende adres Armhoefstraat 57 te Tilburg hebben gehad, waar zijn zuster zou hebben gewoond. Hij leidde een zwervend bestaan. Hij had dienst genomen in het Vreemdelingenlegioen en deelgenomen aan de Spaanse Burgeroorlog aan de zijde van het Volksfront (republikeinen, communisten en socialisten) tegen Franco. Het communistisch verzet in Tilburg. De Communistische Partij Nederland (C.P.N.) is de enige partij geweest die, toen ze werd verboden door de Duitsers, en dat was al op 20 juli 1940, de stap heeft gedaan om als partij in de illegaliteit te gaan. Kort na het begin van de bezetting vergaderden de Tilburgse communisten (40 tot 50 man) en besloten de illegale krant ‘Vrede-Vrijheid’ uit te gaan geven, om te waarschuwen tegen de plannen en bedoelingen van de bezetters en om de geest van verzet aan te wakkeren. Nog voor het eerste nummer verscheen, werden de in Tilburg bekende communisten (ongeveer 10 personen) gearresteerd en overgebracht naar de Aussenstelle van de Sicherheitspolizei in ’s-Hertogenbosch (ze werden enkele maanden later weer vrijgelaten). Desondanks verscheen in november 1940 het eerste nummer van ‘Vrede-Vrijheid’, uitgegeven door de ‘illegale’ Tilburgse communisten (leden van de C.P.N. waarvan het lidmaatschap niet bekend was) en sympathisanten. ‘Vrede-Vrijheid’ zou verschijnen tot augustus 1943, waarna het blad een onderdeel werd van de landelijke uitgave van de illegale C.P.N: ‘De Waarheid’. Het blad, groot één of twee A4-velletjes, verscheen om de twee à drie weken in een oplage tussen 80 en 180 exemplaren. Men beschikte over een stencilmachine die voortdurend van adres veranderde om opsporing door de bezetter te bemoeilijken. Het blad werd door 8 tot 12 mensen verspreid over vertrouwde adressen in de stad met het verzoek om het na lezing weer door te geven. Daarnaast werden exemplaren neergelegd in fabrieken. De teksten werden zelf geschreven. Ook werd wel kopij gebracht door een koerier uit Amsterdam. De Duitse inval in de Sovjet-Unie (op 22 juni 1941) leidde tot een jacht op communisten, met name verspreiders en afnemers van communistische illegale bladen. Met de arrestaties van onder andere Jo de Lepper, Sjef Doedee en Frans Swolfs op 25 juni 1941, werd de Tilburgse illegale leiding uitgeschakeld. Jozef Bruijelle werden gearresteerd vanwege zijn communisische sympathieën op 12-12-1941. Na een verblijf in de strafgevangenis in Scheveningen en kamp Amersfoort, ging Bruyelle op transport naar K.L. Buchenwald waar hij op 31-3-1942 aan kwam en werd geregistreerd onder nummer 2249. Op 18 mei 1942 wordt hij volgens Duitse documenten terug naar Nederland getransporteerd op last van Sipo Den Haag en belandde later in kamp Vught. Van hieruit is hij op 26-5-1944 weer op transport gegaan en ditmaal naar K.L. Dachau waar hij onder nummer 69145 werd geregistreerd. Op 11-8-1944 doorgevoerd naar K.L. Natzweiler (nr.22256) Kdo. Leonberg. Van hieruit wordt Bruyelle vermoedelijk verplaatst naar Aussenlager Kaufering I dat in de directe omgeving van Landsberg ligt. Hier worden grote bunkercomplexen gebouwd door de SS om er vliegtuigen t.b.v. de Luftwaffe te kunnen produceren. Dwangarbeiders en KZ gevangenen worden hiervoor ingezet. Op 31-3-1945 is Jozef Bruyelle in Landsberg am Lech overleden.
Stichting spanje 1936-1939 op 25 jan. 2016
Nam deel aan de Spaanse Burgeroorlog bij de Internationale Brigade

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen. U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

*
Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten. De genoemde bevrijdingsdatum en -plaats zijn gebaseerd op de naoorlogse kampadministratie. De werkelijke plaats en datum kunnen hiervan afwijken. ´Vrijgelaten´ betekende uitschrijving uit het concentratiekamp. Soms mocht de persoon naar huis. Maar meestal volgde arbeidsinzet in Duitsland en soms overbrenging naar een gevangenis.
Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren.