Mozes Elsas

Amsterdam Joden droegen in concentratiekampen dit merkteken. Vanaf halverwege 1944 droegen zij ook een rode driehoek met een gele balk erboven. Buiten de kampen droegen zij een gele ster met het woord "Jood" erin. 87439

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 29-10-1899
  • Amsterdam
  • Aankomst
  • 06-08-1944
  • Dachau
  • Bevrijd
  • 29-04-1945
  • Dachau

Aanvullingen

.

op

Mozes Elsas, zoon van Meijer Elsas en Mietje Elas-Piller, huwde aaltje van Kreveld op 5 april 1922. Samen kregen ze een zoon, Louis Elsas. Zijn vrouw is op 1 september 1943 in Auschwitz omgebracht, hun zoon op 10 oktober 1944 ook in Auschwitz. Mozes heeft de oorlog overleefd en huwde na de oorlog (1947) met de oorlogsweduwe Rosette Wertheim. Zij was de weduwe van Marcus Solomon (1900-1945) met hem had ze een dochter die ook de oorlog heeft overleeft. In 1947 werden Mozes en Rosette de ouders van een tweeling. Rosetta overleed op 4 mei 1971 in Amsterdam, Mozes op 11 maart 1983.

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor