Raphaël Acohen

Amsterdam Joden droegen in concentratiekampen dit merkteken. Vanaf halverwege 1944 droegen zij ook een rode driehoek met een gele balk erboven. Buiten de kampen droegen zij een gele ster met het woord "Jood" erin. 116240

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 27-05-1911
  • Amsterdam
  • Aankomst
  • 10-10-1944
  • Dachau
  • Bevrijd
  • 29-04-1945
  • Dachau

Aanvullingen

.

op

Raphaël Acohen was een zoon van Abraham Acohen en Judith Querido. Conform zijn archiefkaart bij het stadsarchief Amsterdam is hij in juni 1944 naar Theresienstadt zijn gedeporteerd. Blijkbaar vandaar uit later op transport gesteld naar DAchau waar hij werd bevrijd. Na de oorlog, in 1950, is hij gehuwd met Josina van Itallie. Met haar kreeg hij twee kinderen. Raphaël Acohen overleed op 23 november 1979 te Amsterdam, 68 jaar oud.

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor