Samuel Holswilder

Leiden In concentratiekampen droegen politieke gevangenen dit merkteken op hun kleding. Nederlandse gevangenen met een rode driehoek waren vooral verzetsmensen. 32707

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 28-01-1906
  • Leiden
  • Aankomst
  • 01-08-1942
  • Dachau
  • Doorgevoerd
  • 24-08-1944
  • Flossenbürg

Aanvullingen

BB

op

Advertentie die per abuis werd geplaatst. Kennelijk dacht de familie dat Sam Holswilder overleden was in Duitsland, of had foutieve informatie gekregen.

BB

op

Sam Holswilder is een stoker van beroep en woont met zijn vrouw Johanna Honsbeek, met wie hij in 1929 trouwde, aan de Tollensstraat 24 te Leiden. Het gezin telt 5 kinderen en Samuel Holswilder is actief in communistische kringen. Op 25 juni 1941 wordt Sam op verdenking van lidmaatschap van de inmiddels verboden CPN gearresteerd. Hij wordt eerst opgesloten in het Oranjehotel in Scheveningen, alvorens overgeplaatst te worden naar P.D.L. Amersfoort. Hier zitten aan het begin van de oorlog veel communistische verzetsmensen gevangen. Samuel Holswilder is een gevangene die ook taken heeft als Funktionshaeftling. Hij wordt stoker van het Revier/ziekenbarak en is ook geregeld aanwezig bij het ontsmetten en ontluizen van nieuwe gevangenen bij binnenkomst in het kamp. Na enkele maanden wordt hij gedeporteerd naar K.L. Neuengamme en daar geregistreerd onder gevangenennummer 32707. Volgens Duitse documenten zou Holswilder op 1 augustus 1942 aankomen in vanuit K.L. Neuengamme in K.L. Dachau om na zes weken op 20 september 1942 doorgevoerd te worden naar K.L. Buchenwald. Hier verblijft hij bijna een jaar en wordt geregistreerd onder nummer 9217.1en wordt 942 Op 19 juli 1943 vertrekt een transport met gevangenen vanuit concentratiekamp Buchenwald met onbekende bestemming. Het doel van de reis blijkt de Poolse hoofdstad Warschau te zijn. Daar zullen de gevangenen uit Buchenwald worden ingezet als kwartiermakers; bouwers van een nieuw concentratiekamp. In de trein vanuit Buchenwald waren 223 Duitsers, 47 Fransen, 13 Belgen, 1 Italiaan, 1 Luxemburger. En 15 Nederlanders, meest politieke gevangenen. Onder hen is ook Samuel Holswilder. Dat met het vele verplaatsen van Sam voor het gezin van Sam een onzekere tijd aanbrak bleek nog eens uit de advertentie die bijgevoegd is, uit het Leidsch Dagblad van 1943. Kennelijk werd hij dood gewaand. Na zijn verblijf vol ontberingen en harde dwangarbeid in Warschau komt Sam op 6 augustus 1944 weer aan in K.L.Dachau waar hij wordt geregistreerd onder nummer 90851 en waar hij slechts drie weken verblijft om weer doorgevoerd te worden naar een ander concentratiekamp, ditmaal een Aussenkommando van K.L. Flossenburg ten oosten van de plaats Nürnberg. Hij komt er na een treinreis van enkele dagen op 28-8-1944 aan. Hiervandaan komt hij in het Kdo. Rabstein dat in Tsjechie ligt. In het voorjaar van 1944 is er een barakkenkamp ingericht voor circa 600 gevangen die in de zandsteenmijnen moeten werken bij Kamnitz-Neudörfel. Aan het einde van de oorlog zijn er 1150 gevangenen in het kamp als het door op 23 april 1945 door de Amerikanen wordt bevrijd. Samuel Holswilder heeft de verschrikkingen van de concentratiekampen weten te overleven. Hij werkt na de oorlog o.a. als steigermaker. Op 16 september 1954 is hij in Den Haag op 48 jarige leeftijd overleden.Op 19 juli 1943 vertrekt een transport met gevangenen

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor