Simon de la Bella

Amsterdam Joden droegen in concentratiekampen dit merkteken. Vanaf halverwege 1944 droegen zij ook een rode driehoek met een gele balk erboven. Buiten de kampen droegen zij een gele ster met het woord "Jood" erin. 29118

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 28-10-1889
  • Amsterdam
  • Aankomst
  • 28-01-1942
  • Dachau
  • Doorgevoerd
  • 04-05-1942
  • Schloss Hartheim

Biografie

Simon de la Bella was Eerste Kamerlid voor de SDAP en secretaris voor het Nederlands Verbond van Vakvereenigingen (NVV). In 1939 maakte De la Bella 5 miljoen gulden over naar Engeland voor het NVV. In juli 1940 werd hij hiervoor gearresteerd en kwam hij in Dachau terecht. Op 4 mei 1942 werd De la Bella op invalidetransport gesteld van Dachau naar Schloss Hartheim. Hier werd hij vergast, vermoedelijk op de dag van aankomst.

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor