Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar zoeken

Willem Eike den Hertog

Noordwijkerhout Politiek 33671

Geboren

13 nov. 1913
Schoonhoven

Aankomst

7 aug. 1942
Dachau

Bevrijd

Dachau
29 apr. 1945

Aanvullingen

Martijn den Hertog op 23 feb. 2020
Willem Eike (Wim) den Hertog (Schoonhoven, 13 november 1913 - Den Haag 30 december 2008) was een Nederlands Hervormd predikant. In 1940 werd hij beroepen in de gemeente Noordwijkerhout. Omdat hij het regime van de bezetter tijdens de oorlogsjaren niet kon verenigen met zijn standpunten als predikant, werd hij in 1942 bij de Sicherheitsdienst ontboden aan het Binnenhof te Den Haag. Het bleek het begin van een gevangenschap die hem bijna drie jaar zou scheiden van zijn gezin en gemeente. Vanuit Scheveningen werd hij eerst overgebracht naar kamp Amersfoort en vervolgens naar Dachau, waar hij tot aan de bevrijding door de Amerikanen in mei 1945 zou blijven. Na de oorlog pakte hij zijn werk als predikant weer op, hij verliet Noordwijkerhout voor Loosduinen. Van 1968 tot aan zijn emeritaat in 1979 stond hij op de kansel te Oud Beijerland. Ook na zijn emeritaat preekt hij nog veelvuldig in het hele land. Over de Abdijkerk in Loosduinen schreef hij in 1997 het boek De Abdij van Loosduinen. Over zijn ervaringen in Dachau is in 2020 het boek De Lijdensweg van Dachau (ISBN: 9789402197976) verschenen. Dit boek is gebaseerd op een manuscript dat Wim kort na de Tweede Wereldoorlog heeft geschreven en in zijn archief bewaard heeft. Daarnaast omvat het een indringend verslag van het verhoor dat hem in mei 1942 door de Sicherheitsdienst is afgenomen en dat het begin vormde van zijn gevangenschap. Het boek Blijvende Herinneringen van een Bittere Schoonheid uit 2020 (ISBN: 9789402125160) bevat een samenvatting van De Lijdensweg van Dachau, gebaseerd op een lezing die Wim kort na de Tweede Wereldoorlog heeft gegeven over Dachau. Dit vertelt zijn kant van het verhaal als gevangene van het Derde Rijk. Daarnaast bevat dit boek alle bewaard gebleven brieven die Wim en zijn vrouw Corrie tijdens zijn gevangenschap mochten uitwisselen. Dat is de andere kant van het verhaal, de twee opgroeiende kinderen, het dagelijks leven in Noordwijkerhout, de gebeurtenissen in de familie en in de kerk.

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen. U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

*
Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten. De genoemde bevrijdingsdatum en -plaats zijn gebaseerd op de naoorlogse kampadministratie. De werkelijke plaats en datum kunnen hiervan afwijken. ´Vrijgelaten´ betekende uitschrijving uit het concentratiekamp. Soms mocht de persoon naar huis. Maar meestal volgde arbeidsinzet in Duitsland en soms overbrenging naar een gevangenis.
Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren.