Willem Paanakker

Baarn In concentratiekampen droegen politieke gevangenen dit merkteken op hun kleding. Nederlandse gevangenen met een rode driehoek waren vooral verzetsmensen. 68983

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 29-05-1895
  • Amsterdam
  • Aankomst
  • 26-05-1944
  • Dachau
  • Overleden
  • 03-02-1945
  • Dachau

Aanvullingen

EG

op

Willem Paanakker wordt genoemd in het dagboek 'Goethe in Dachau' van Nico Rost. Hij schrijft over hem: "3 februari Willem Paanakker is vandaag gestorven. Hij is met ons uit Vught gekomen en het is eigenlijk een wonder, dat hij het nog zolang heeft uitgehouden, en dat hij ondanks zijn manke been telkens aan de 'Invaliden-Transporte' ontkomen is. Ik weet niet waarom zijn dood me dieper ontroert, dan die van vele anderen. De meeste van ons kenden hem nauwelijks - eigenlijk slechts alleen z'n partijgenoten, en ook onder hen speelde hij geen bijzondere rol. Voor mij is Paanakker haast een symbool; 'De Onbekende Kameraad', zou ik hem willen noemen, een vriend, waar we nu even aan denken, maar die we straks - als we thuis zijn - vlug vergeten zullen (wat ondankbaar zou zijn en onjuist, en waartegen we dan ook moeten ageren.) Deze onbekende vrienden hebben immers jarenlang een groot deel van het werk gedaan - klein werk misschien - waar velen van ons zich... te goed voor vonden. Ze hebben al hun vrije tijd, vaak hun broodwinning hiervoor opgeofferd: voor de verkoop van het maandblad van de Vrienden der Sovjet-Unie, van kaarten voor de vertoning van een Sovjet-film, van brochures tegen Hitler enz. enz. In de oorlog hebben ze in hun stadswijk, of in hun dorp, hun werk dapper voortgezet, zijn daarbij gegrepen - en sterven hier nu. Paanakker is een van hen, een van deze stille, plichtbewuste, eerlijke strijders. Hij kwam, als ik me goed herinner, uit Baarn en heeft, ondanks zijn gebrekkig been, dag-in dag-uit op de fiets zijn 'materiaal' rondgebracht - tot ze hem arresteerden. Dappere Willem Paanakker - ik beloof je, als ik hier levend uitkom ervoor te zorgen, dat jij en de andere onbekende kameraden, later niet vergeten zullen worden."

Dimitri Gazan

op

verspreider van het verzetsblad De Waarheid te Baarn http://blog.seniorennet.be/chef1898/archief.php?ID=1520599

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor