Yme Lucas Feitsma

Zwolle In concentratiekampen droegen politieke gevangenen dit merkteken op hun kleding. Nederlandse gevangenen met een rode driehoek waren vooral verzetsmensen. 157443

Terug Tentoonstelling
  • Geboren
  • 01-04-1907
  • Steenwijkerwold
  • Aankomst
  • 17-04-1945
  • Dachau
  • Bevrijd
  • 29-04-1945
  • Dachau

Aanvullingen

Fré Metselaar

op
Ik zie nu pas een grove fout die ik in de zin "Voor de oorlog deed hij in Engeland al verzetsdaden" maakte. Engeland moet Nederland zijn, dus de zin moet luiden: Voor de oorlog deed hij in NEDERLAND al verzetsdaden.

Fré Metselaar

op

Werkend bij de radiocontroledienst bezocht ik Feitsma ooit ter keuring van zijn zender. Een gezellige prater. Voor de oorlog deed hij in Engeland al verzetsdaden. Ik meen dat hij meteropnemer was. Het kon dan voorkomen dat er opeens een huis waar hij net geweest was afbrandde. In de oorlog nam hij o.a. de maten van Duitse radarantennes op, waardoor men kon bepalen op welke golflengte de radar werkte om met die wetenschap de lengte van de radarstorende stroken zilverpapier te kunnen bepalen. In de concentratiekampen had hij altijd zijn schroevendraaiertje bij zich en hield wel eens wat over, wat hij ook deed als hij voor bewakers hun radio repareerde. Zo heeft hij vanuit een van de kampen een morsebericht verzonden met een zendertje dat hij gebouwd had van "bewakersoverschot". Na de oorlog bezocht hij een Engels oorlogsmuseum waar een Engelsman vertelde dat hij nog steeds aan het uitzoeken was of het bericht dat hij vanuit een kamp ontvangen had echt was. Toen hebben ze samen gehuild... Hij heeft me ooit een interview met zijn geschiedenis uit de Zwolse krant laten lezen. Moet uit de zeventiger of vroege jaren tachtig dateren.

BB

op

http://leiden.courant.nu/issue/LLC/1984-05-04/edition/0/page/11

BB

op

Yme Feitsma was een elektrotechnicus die al voor de oorlog een actieve zendamateur was. Feitsma woonde in Zwolle aan de Brederostraat 83 met zijn vrouw Geesje (geb. Bierman) en zijn twee dochters. Tijdens de bezetting is Feitsma actief voor het verzet en verzond vele berichten naar Engeland en was betrokken bij de zgn. Buitenlandse radiodienst. Daarnaast bracht hij ook informatie over Duitse objecten in kaart voor de Engelsen en speelde deze door. In 1941 wordt Feitsma opgepakt door de SD en opgesloten in het Oranjehotel in Scheveningen. Hierna belandde hij in P.D. Amersfoort van waaruit hij wordt getransporteerd naar K.L. Neuengamme nabij Hamburg. Hier maakt hij de ontberingen van het concentratiekamp mee en staat geregistreerd onder nummer 24347 . Omdat hij elektrotechnicus is, wordt Feitsma in Neuengamme vaak voor reparaties aan elektrische apparaten en schakelaars e.d. ingezet. Maar Feitsma heeft het alles behalve makkelijk en beland door uitputting in januari 1943 in de ziekenbarak, Het Revier. Yme is een gevangene die valt onder het onder het zogenaamde Nacht- und Nebelerlaẞ. Nacht und Nebel was een speciale strafklasse die de 'Chef des Oberkommando der Wehrmacht' veldmaarschalk Wilhelm Keitel in opdracht van Adolf Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog liet instellen om verzetsmensen spoorloos te laten verdwijnen. Na Neuengamme belandde hij in K.L. Natzweiler en wordt een paar keer verplaatst tot hij op 17-4-1945 in het Aussenkommando Allach van K.L. Dachau beland, en daar de bevrijding mee maakt door de Amerikanen.

Zie voor informatie over de gevangenen ook Arolsen Archives

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen.
U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het Digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.

Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren. Een ingekorte versie zal worden toegevoegd aan het monument in de tentoonstelling.
Tripadvisor